Téma: Životné poistenie
Otázka:

Môžem moje životné poistenie prepísať na syna hoci nie je plnoletý? Platím pri tom nejaké poplatky?

Odpoveď:
V poistnej zmluve treba rozlišovať poistníka od poisteného. Ak chcete pridať do poistenia na strane poisteného neplnoletú osobu, nie je v tom žiaden problém. Ak by ste však chceli vymeniť poistníka za neplnoletú osobu, je to možné s tým, že v jeho mene by konal jeho zákonný zástupca. Poplatky sa za takýto úkon neplatia.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (13.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk