Téma: Životné poistenie
Otázka:

 Môžem životné poistenie darovať? Platím za to nejaké poplatky či daň?

Odpoveď:
 Darovanie životného poistenia je možné len v tom zmysle, že iná osoba, ako poistená, bude platiť poistné za ňu. Buď sa sama stane poistníkom a má tak právo disponovať s poistnou zmluvou alebo osoba, ktorej chce poistenie „darovať“, bude poistníkom a zároveň poisteným s tým, že poistné bude za neho platiť iná osoba – teda darca. Keďže nejde o žiadny právny úkon v zmysle darovacej zmluvy, nepodlieha to žiadnym špeciálnym poplatkom či daniam. Samozrejme však poistné plnenie z poistenia podlieha dani z príjmov v zmysle príslušných právnych predpisov a daň je povinný odviesť ten, kto plnenie prijal.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (07.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk