Téma: Životné poistenie
Otázka:

Som po operacií driekovej chrbtice a mám životné poistenie. Mám nárok na bolestné? 

Odpoveď:
Klientka by mohla mať nárok na plnenie z nasledovných poistení:

- poistenie pre prípad hospitalizácie – štandardne vo forme dennej dávky – súčin dávky a počtu dní v nemocnici

- poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii – štandardne vo forme dennej dávky – súčin dávky a násobku počtu dní v nemocnici

- poistenie práceneschopnosti – štandardne vo forme dennej dávky – súčin dní PN (v závislosti od začiatku PN) a dennej dávky

- poistenie chirurgického zákroku – štandardne vo forme percenta z poistnej sumy – čím vyššia poistná suma tým vyššia dávka

- poistenie nevyhnutného liečenia úrazu – za predpokladu že išlo o úraz – súčin dávky a počtu dní liečenia

- poistenie trvalých následkov úrazu – za predpokladu že išlo o úraz a úraz aj napriek operácii zanechá trvalý následok 
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (16.03.2010)
Späť

Vyberáme z banky.sk