Zdravotné odvody v roku 2020. Aká bude ich výška?

Suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2020 znova zmení tak, ako sa to deje každý rok. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Dnes sa na túto tému pozrieme bližšie.


Štatistický úrad SR vyhlásil priemernú mesačnú mzdu za rok 2018 vo výške 1 013 eur. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie je vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy a pre rok 2020 bude vo výške 506,50 eur.

Čo sú zdravotné odvody a kto ich musí platiť?


Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sa platia zálohovo každý mesiac. Musia ich platiť:
  • zamestnávatelia za seba a svojich zamestnancov
  • živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát (za svojich poistencov, t.j. deti, dôchodcov, nezamestnaných a pod.)
  • platitelia dividend
Ak ste v roku 2019 platili preddavok na poistné od 66,78 eur do 70,91 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 33,39 eur do 35,45 eur), v roku 2020 budete uhrádzať preddavok najmenej 70,91 eur (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 eur). Suma 70,91 eur je vypočítaná ako 14% z vymeriavacieho základu 506,5 eur.

V porovnaní s rokom 2019, výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2020 vzrastie o 4,13 eur mesačne.

Koľko budete odvádzať v roku 2020?


Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ
   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min.  70,91 506,50  14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený  14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min.  35,45  506,50  %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený  %


Zamestnanec a zamestnávateľ

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
zamestnanec + zamestnávateľ
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 4 % + 10 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 4 % + 10 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 2 % + 5 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 2 % + 5 %


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 7 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 7 %


Dividendy prijaté v roku 2020


 Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku  Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 od 1.1.2017. neplatí sa x x
 od 1.1.2013 do 31.12.2016 platí sa  max 60 780 14 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia neplatí sa max 60 780 10 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba so zdravotným postihnutím neplatí sa max 60 780 5 %

Pripájame pár poznámok:
  • 60 780 eur je maximálny vymeriavací základ roka 2020 pre príjmy z dividend (je to 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 v sume 1 013 eur);
  • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016 vykazuje, vypočítava a platí "platiteľ dividend" (t.j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, najviac zo sumy 60 780 eur;
  • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. prijímateľ dividend) do 31.5.2021 oznámi zdravotnej poisťovni dividendy prijaté v roku 2020, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30.9.2021, vypočíta poistné z takto prijatých dividend najviac zo sumy 60 780 eur a následne poistenec zaplatí oznámenú sumu poistného.
V nasledujúcom článku si povieme, kedy je potrebné platiť a akými spôsobmi je platba možná. 

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk