VšZP v minulom roku schválila 926 žiadostí o liečbu v cudzine

Vlani za liečbu svojich poistencov v cudzine uhradila vyše 26 mil. eur.


Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku schválila 926 žiadostí o liečbu v cudzine. Ako informovala v tlačovej správe, vlani za liečbu svojich poistencov v cudzine uhradila vyše 26 mil. eur, čo je asi o 2 mil. eur viac ako v roku 2017. VšZP hradí svojim poistencom liečbu v cudzine, ak ide o schválenú plánovanú liečbu, ale aj neplánovanú akútnu liečbu, teda liečbu pri náhlom ochorení alebo zhoršení zdravotného stavu počas pobytu v cudzine. Platí aj za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ.

V roku 2018 VšZP prijala 811 nových žiadostí o liečbu v cudzine a vydala 931 rozhodnutí. Z toho 926 žiadostí poisťovňa schválila. Štátna poisťovňa financovala svojim poistencom najmä liečbu v Českej republike (84 % schválených žiadostí), Nemecku (6 %) a Rakúsku (4 %). Dvom poistencom schválila liečbu v USA. K finančne najnáročnejším výkonom v cudzine patria transplantácie orgánov spolu s nevyhnutnými predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami a protónová liečba. Z celkových predpokladaných nákladov na schválenú liečbu v cudzine tieto výkony predstavujú vyše polovicu. Transplantácie orgánov sa realizujú v najväčšom počte v Českej republike, Rakúsku a u detí aj v Nemecku.

Na schválenie plánovanej zdravotnej starostlivosti je podľa poisťovne potrebné preukázať, že dané ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote pri zohľadnení zdravotného stavu poistenca a navrhovaná liečba ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou sa na Slovensku nevykonávajú. Musí sa tiež preukázať, že boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v cudzine sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie jeho zhoršenia a ochorenie si vyžaduje použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR. Dôvodom je tiež, ak má poistenec VšZP bydlisko v inom členskom štáte a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v SR, v mieste bydliska.

Okrem schválenej liečby VšZP hradila svojim poistencom aj liečbu pri náhlom ochorení alebo zhoršení zdravotného stavu. V týchto prípadoch nie je možné počet ošetrených poistencov v cudzine ovplyvniť. Za akútnu (neplánovanú) zdravotnú starostlivosť VšZP v roku 2018 uhradila za svojich poistencov takmer 19,5 milióna eur , čo predstavuje 74 % z celkových výdavkov na liečbu v cudzine.

Poisťovňa informovala aj o preplatení cezhraničnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti financovaný z verejného systému. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia v SR. V roku 2018 bolo schválených 214 žiadostí o udelenie súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, všetky do Českej republiky. Z nich bolo 203 formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 11 formou ústavnej zdravotnej starostlivosti. V 202 prípadoch išlo o výkon asistovanej reprodukcie pri liečbe neplodnosti, v ostatných najmä o ortopedické, očné a gynekologické operácie.

Vyberáme z poistovne.sk

Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?

Každý rok na Slovensku skrachuje niekoľko cestovných kancelárií. Vyhnite sa problémom a vopred si zistite, či vaša cestovka je poistená proti úpadku.
12.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?
hory1

Poistenie do hôr

Na čo všetko sa toto poistenie vzťahuje? Koľko stojí zásah horskej služby a kto ho zaplatí?
10.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie do hôr
nervous-patient-in-wheelchair

Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Poistenie PN vás môže finančne zachrániť v prípade dlhotrvajúcej choroby. Čo sa však stane, ak chorý nedodržiava liečebný režim a počas kontroly zo Sociánej poisťovne nebude doma? Čo ak sa zistí, že práceneschopnosť bola neoprávnená?
08.07.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Vyberáme z banky.sk