VšZP rozoslala poistencom 614 tisíc výsledkov ročného zúčtovania

Najväčší nedoplatok za rok 2017 bol 278 632,12 eura a najväčší preplatok 253 286,06 eura.


Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) rozoslala poistencom 614 tisíc výsledkov ročného zúčtovania za rok 2017. Podľa tlačovej správy poisťovne bol vlani najväčší nedoplatok 278 632,12 eura a najväčší preplatok 253 286,06 eura. Asi 100 tisíc výsledkov VšZP doručila do e-schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Z celkového počtu 612 358 výsledkov 494 000 poslali fyzickým osobám a 120 358 zamestnávateľom.

V zaslaných výsledkoch VšZP uviedla výpočet ročného zúčtovania poistného. Poistenec môže podľa poisťovne podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak toto stanovisko ani námietku voči výsledku nepodá, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej musí zaplatiť nedoplatok a poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí vrátiť preplatok.

Poistenci si môžu pozrieť výsledky, ako aj podať námietky elektronicky v ePobočke. Tým, ktorí v nej nie sú registrovaní, zašle VšZP vo výsledku ročného zúčtovania poistného aj potrebné prístupové heslá. Poistenci, ktorí sú registrovaní v ePobočke a VšZP im zúčtuje výsledok zúčtovania cez ich posledného zamestnávateľa, majú taktiež možnosť pozrieť si priamo v nej podrobný výpočet ročného zúčtovania. Tu poistenci nájdu aj informácie o možnosti úhrady nedoplatku a vrátení preplatku. Nedoplatok môžu uhradiť prostredníctvom QR kódu priamo z obrazovky.

Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v ePobočke aj výpočet preddavku na poistné od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Námietku a nesúhlasné stanovisko môže klient zaslať do VšZP aj priamo zo svojej eSchránky na portáli slovensko.sk. Využiť na to môže odpoveď na zaslanú správu od VšZP alebo formulár určený na podávanie námietok. Zároveň môže využiť aj formulár všeobecnej agendy VšZP.

Zdravotná poisťovňa musí dokončiť ročné zúčtovanie za rok 2017 do 30. septembra 2018. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa tento termín posúva do 31. októbra 2018. Poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých nedosiahol najmenej 5 eur (platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok) do 31. decembra 2018. 

Vyberáme z poistovne.sk

Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?

Každý rok na Slovensku skrachuje niekoľko cestovných kancelárií. Vyhnite sa problémom a vopred si zistite, či vaša cestovka je poistená proti úpadku.
12.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Ako zistím, či cestovná kancelária je poistená proti úpadku?
hory1

Poistenie do hôr

Na čo všetko sa toto poistenie vzťahuje? Koľko stojí zásah horskej služby a kto ho zaplatí?
10.07.2024 | redakcia
Čítať viac o Poistenie do hôr
nervous-patient-in-wheelchair

Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Poistenie PN vás môže finančne zachrániť v prípade dlhotrvajúcej choroby. Čo sa však stane, ak chorý nedodržiava liečebný režim a počas kontroly zo Sociánej poisťovne nebude doma? Čo ak sa zistí, že práceneschopnosť bola neoprávnená?
08.07.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie pracovnej neschopnosti: Ak ste chorí, buďte doma a liečte sa. Inak riskujete, že prídete o dávky

Vyberáme z banky.sk