Spadol na váš dom susedov strom? Vieme, kto vám preplatí škodu

Pri vyčíňaní nepriaznivého počasia môže aj na váš dom spadnúť susedov strom. Predíďte susedským hádkam a prečítajte si, od koho máte žiadať odškodné.

Možno aj vám sa už stalo, že počas búrky vám na dom spadol susedov strom. Vedeli ste ako riešiť škodovú udalosť? Na koho sa obrátiť? Ak nie, tak pozorne čítajte a dozviete sa, kto vám preplatí vzniknutú škodu.

Poradňa o poistení majetku - opýtajte sa


Aj sused si siahne do vrecka

Ak máte uzatvorené poistenie nehnuteľností v ČSOB Poisťovni, škodu vám preplatí vaša poisťovňa. Na škody na nehnuteľnosti vzniknuté pádom stromu sa tento typ poistenia totiž vzťahuje. Do vrecka však bude musieť siahnuť aj sused.

„Vyplatené poistné plnenie majiteľovi domu si potom poisťovňa spravidla regresuje od vinníka, teda od suseda. Ak má sused poistenú zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, môže si škodu, ktorú musel zaplatiť, uplatniť z tohto svojho poistenia zodpovednosti,“ uviedla pred časom v našej poradni hovorkyňa ČSOB Poisťovne, Zuzana Eliášová.

Podobné je to aj KOMUNÁLNEJ poisťovni. „Tento typ škody kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti poisteného. Poistka nehnuteľnosti a domácnosti vyplatí odškodné klientovi, pričom poisťovňa si následne môže žiadať regres od suseda, ktorému strom patril. Ak aj sused má uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré automaticky obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu, škoda sa poisťovni preplatí z tejto poistky,“ informovala špecialistka PR a marketingu KOMUNÁLNEJ poisťovne, Daniela Šulcová. 

Ak ste klientom Generali Poisťovne, škoda bude rovnako uhradené z poistenia nehnuteľnosti. „Škodu kryje poistenie nehnuteľnosti, ktoré v rámci rozsahu poistenia kryje aj poistné nebezpečenstvo pád predmetov, ktorý zahŕňa pád stromov či stožiarov,“ povedal manažér komunikácie a hovorca Generali Poisťovne, Milan Janásik.

lista Neprehliadnite


V Allianz – Slovenkej poisťovni preskúmajú zavinenie a odškodnia v nových cenách

V Allianz – Slovenskej poisťovni závisia možnosti odškodnenia zo strany poisťovne od typu poistnej zmluvy a od okolností vzniku škody.
Štandardne je riziko pádu predmetu na nehnuteľnosť zahrnuté v poistnom krytí poistenia budov a vzniknutú škodu poisťovňa nahrádza dokonca v nových cenách – t.j. v sume, ktorá zodpovedá primeraným nákladom na opravu či znovuzriadenie nehnuteľnosti.
V určitých prípadoch môže byť škoda hradená tiež zo susedovho poistenia zodpovednosti za škodu. „V prípade, že sused, z pozemku ktorého strom spadol, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodniť majiteľa nehnuteľnosti je možné za určitých okolností aj z tohto poistenia. Vždy sa ale skúma zavinenie škodcu prípadne zodpovedného a jeho prípadné porušenie napr. prevenčnej povinnosti. Ak by sa preukázalo, že k takému porušeniu nedošlo, poisťovňa by nemusela škodu uhradiť napriek poisteniu zodpovednosti. Zvlášť, ak by sa jednalo o pád stromu počas búrky, kde by príčina pádu stromu mohla byť iná, napríklad víchrica,“ uvádza špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, Artur Šturmankin.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk