Prerušiť životné poistenie môžete iba niekde

Ak si platíte životnú poistku a dostanete sa do finančných ťažkosti, radšej s poisťovňou rokujte o znížení sumy sporenia ako o zrušení celej poistky. 


Keď uvažujete o zrušení životnej poistky, zistite si najprv, aká bude vaša odkupná hodnota. Ak si sporíte krátko, môže sa stať, že nedostanete z nasporených peňazí nič. „Pri bežne platenom investičnom životnom poistení je odkupná hodnota v prípade zrušenia zmluvy 0 eur. Ak sa klient rozhodne zrušiť zmluvu do jedného roka od uzatvorenia, nevyplácame žiadnu odkupnú hodnotu,“ informuje Jana Janičová Tarčáková, hovorkyňa AXA životnej poisťovne. Nárok na odkupnú hodnotu vzniká v AXA najskôr po dvoch rokoch trvania zmluvy. Výšku odkupnej hodnoty ovplyvňuje aj rozsah poistnej ochrany, ktorú si pri podpise zmluvy dojednáte.

ING Životná poisťovňa si účtuje pri predčasnom zrušení poistnej zmluvy sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov, ktoré poisťovňa mala s uzatvorením zmluvy. „Výška tohto poplatku je počas trvania zmluvy rovnaká, avšak z pohľadu klienta bude rozdiel viditeľný vo vyplatenej odkupnej hodnote, ktorá sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka,“ hovorí Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa.

Vo Wüstenrot poisťovni môžete životné poistenie využiť skôr formou preddavku na poistné plnenie, čiastočného odkupu alebo využijete možnosť vyplácania výplatnej sumy formou dôchodku.

 Ak by chceli životné poistenie iba na čas prerušiť, nie všetky poisťovne vám to umožnia. V AXA sa životné poistenie prerušiť nedá. Tarčáková odporúča pri zhoršení vašej finančnej situácie znížiť si výšku poistného. „Produkty životného poistenia sú variabilné, preto ak sa zlepší finančná situácia klienta, môže požiadať o zvýšenie poistného a úpravu ďalších parametrov zmluvy. Zníženie, ako aj prípadné zvýšenie poistného, nie je spoplatnené,“ dodáva.

Naopak ING Životná poisťovňa dáva klientom možnosť tzv. prázdnin teda možnosť prerušiť na určitú dobu platenie poistného. Ale nie všetkým klientom. „Túto možnosť môžu využiť klienti, ktorí majú uzatvorený akýkoľvek typ investičného životného poistenia a niektoré typy kapitálového životného poistenia,“ dopĺňa Kouřil. Na prerušenie musíte spĺňať aj iné podmienky ako: mať zaplatené poistné aspoň za jeden, resp. dva roky v závislosti od produktu. Prerušenie môže trvať maximálne rok a hodnota akumulačných podielových jednotiek musí byť minimálne vo výške 110 % predpokladaných ročných poplatkov. Poplatky za prerušenie platenia poistného sú vo výške 5 alebo 6 eur v závislosti od typu produktu. „Pri tradičnom poistení môžu klienti prázdniny využiť v prípade, že investovali mimoriadne poistné do finančných fondov,“ dodáva Kouřil.

Pri investičnom životnom poistení  od Wüstenrot poisťovne môžete platiť i vyššie poistné ako je dohodnuté minimum. "Napríklad v období, keď má viac disponibilných finančných prostriedkov, môže zaplatiť sumu vo výške 5 mesačných poistných, alebo i viac a nasledujúce štyri mesiace nemusí platiť vôbec. Môže sa tak do budúcna zabezpečiť práve na obdobia, kedy musí finančné prostriedky použiť na iný účel," radí Šimon Kollár, hovorca Wüstenrotu.

Pred rozhodnutím o zrušení životnej poistky poisťovne odporúčajú zistiť si výšku vašej odkupnej hodnoty. V Axe sa to dozviete na základe písomnej žiadosti v ING si sumu zistíte buď cez svojho finančného agenta alebo cez call centrum. Ak by ste sa rozhodli poistku si nechať, ale časť nasporených peňazí si vybrať to vám poisťovne umožnia. Vypýtajú si za to však poplatok. ING Životná poisťovňa si zaúčtuje 0,3 % zo sumy predčasného výberu. AXA má určenú minimálnu výšku čiastočného odkupu vo výške 400 eur a minimálny zostatok na podielovom účte tiež vo výške 400 €. Poplatok za čiastočný odkup je 3,32 eur.
 

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk