Prečo klienti pri poistení nehnuteľnosti obyčajne menia poisťovňu?

Tieto zmeny k tým najčastejším nepatria, z času na čas k nim však dôjde. Z akých dôvodov to klienti robia a čo všetko pri rozhodovaní zohľadňujú? Prinášame vám niekoľko užitočných faktov.

Pri prenesení úveru

Zmena poisťovne pri nehnuteľnosti má zväčša svoj dôvod napríklad pri prenesení úveru. „Z našich skúsenosti vyplýva, že klienti nemenia svoj typ poistenia veľmi často. Ak áno, je to častejšie v prípade, ak si klient prenáša svoj úver na bývanie z/do inej banky a mení si aj s tým súvisiace poistenie,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne s tým, že klienti by si mali priebežne overovať, či stav a hodnota ich nehnuteľnosti a vybavenia domácnosti zodpovedá hodnotám uvedeným v poistnej zmluve, aby predišli tzv. podpoisteniu. Tejto téme sme sa venovali v jednom z predchádzajúcich článkov.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne. „Z našich údajov vyplýva, že v prípade poistenia nehnuteľnosti dochádza k zmene poisťovne len výnimočne. Ak sa tak stane, tak len pri predaji a následnej kúpe novej nehnuteľnosti, kedy si nový majiteľ spravidla dáva vypracovať ponuky na poistenie od viacerých poisťovní.“

lista Neprehliadnite
Beata Lipšicová, PR konzultantka poisťovne UNIQA, tvrdí, že podľa ich skúseností klienti menia poisťovňu najčastejšie z nasledovných dôvodov:
  • nízky rozsah poistného krytia – nie je poskytované komplexné poistenie, zahŕňajúce maximálny rozsah poistného krytia - napríklad po škodovej udalosti klient zistí , že predmetné riziko, ktoré spôsobilo škodu, nie je poistením kryté
  • výška poistného za poistenie – klienti si vyberajú produkt na základe výšky poistného, tu si však opätovne treba uvedomiť, že za nižšiu cenu je často poskytované aj nižšie poistné krytie (na čo klient príde až po škodovej udalosti)
  • komplexná starostlivosť o klienta (aj v prípade, že rozsah krytia a cena v jednotlivých poisťovniach sú rovnaké)

Lista Odporucame

Ako zanikne poistenie majetku?

  • Poistenie majetku zanikne napríklad:
  • zánikom predmetu poistenia (jeho likvidáciou, zničením)
  • ukončením užívania predmetu poistenia
  • zmenou vlastníka predmetu poistenia, prípadne zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čo robiť pri uzatvorení ďalšieho poistenia na to isté poistné riziko?

Ak klient uzavrel na predmet poistenia (byt/dom) ďalšie poistenie na to isté poistné riziko, je povinný to písomne oznámiť poisťovni (a zároveň obchodný názov poistiteľa a výšku poistnej sumy),“ hovorí Daniela Vlčková z komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne s tým, že v prípade, ak sa klient rozhodne poistnú zmluvu vypovedať v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie nehnuteľnosti, nemusí uviesť dôvod takéhoto svojho rozhodnutia, preto nedisponujú štatistickými údajmi podnetov pre zmenu poisťovne, ak sa tak stalo. Tiež dodáva, že všeobecne, bez ohľadu na typ poistenia, sa klienti často orientujú len na základe ceny, ktorá má však dostatočnú výpovednú hodnotu až vzhľadom na rozsah poistného krytia, teda až v pomere cena/výkon.

Vyberáme z poistovne.sk

holiday-suitcase

Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov

Poistovne.sk sa pozreli nato, koľko zaplatíte za cestovné poistenie a čo za to dostanete. Poistky sa líšia aj v cene aj vo výške poistného krytia.
30.06.2022 | redakcia
Čítať viac o Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!

Desiatky až stovky tisíc liekov, ktoré predpíšu lekári pacientom na vysoký krvný tlak, zostávajú nevybraté v lekárni. Dôvera eviduje okolo  60-tisíc nevyzdvihnutých liekov za rok.
29.06.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!
two-people-in-a-car-look-at-a-map-while-smiling

Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Po dvoch rokoch poznačených pandémiou, nás zrejme konečne čaká dovolenková sezóna bez väčších obmedzení. Viacerí Slováci uprednostňujú pri ceste do obľúbených dovolenkových destinácií, ako sú Chorvátsko či Taliansko, presun vlastným autom. Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila viacero odporúčaní, ktoré majú pomôcť, aby jazda autom na dovolenku bola bezpečná a bezproblémová.
29.06.2022
Čítať viac o Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Vyberáme z banky.sk