Posudkoví lekári vlani posúdili vyše 24-tisíc žiadateľov o invalidný dôchodok

Lekári novo uznali 19 534 invalidít, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 5 314 žiadateľov o dávku.


Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v minulom roku posúdili na základe žiadosti o invalidný dôchodok zdravotný stav 24 689 osôb. Lekári novo uznali 19 534 invalidít, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 5 314 žiadateľov o dávku. V 5 155 prípadoch nebola posudkovým lekárom invalidita uznaná, keďže žiadatelia nespĺňali zákonom stanovené zdravotné kritériá. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V rámci kontrolnej činnosti poberateľov invalidných dôchodkov posúdili posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 42 795 poberateľov invalidného dôchodku. V 38 222 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. V 2 927 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu invalidného dôchodcu. Pre zlepšenie zdravotného stavu poberateľa dávky bolo znížené percento invalidity v 1 156 prípadoch a zrušená invalidita bola v 490 prípadoch.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v rámci lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca na účely určenia invalidity, ktorá je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok.
 

Vyberáme z poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk