Pošmykli ste sa a zranili? Vieme, od koho si môžete pýtať bolestné!

Pád na zamrznutom chodníku často končí úrazom, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie. Prečítajte si, od koho si môžete nárokovať náhradu škody. Taktiež vám ponúkame niekoľko rád, na čo nezabudnúť, ak budete žiadať odškodné.


Pád na zľadovatelom chodníku môže mať za následok zlomenú ruku alebo nohu, podvrtnutý členok, odreniny či natiahnutie kĺbov. V prípade, že ste sa takto pošmykli a vznikla vám škoda, plnenie si môžete nárokovať z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Plnenie môžete dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť.

Od koho žiadať odškodné?

V prípade, že nemáte žiadnu osobnú poistku, obráťte sa na majiteľa či správcu nehnuteľnosti, ku ktorej patrí neodprataný chodník. Platná legislatíva mu totiž ukladá udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napr. v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu.

V prípade rodinných domov za udržiavanie chodníka zodpovedajú ich majitelia, ak ide o bytovú zástavbu alebo bytový dom, za priľahlé chodníky zodpovedá správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové družstvo. Za obecné chodníky zodpovedá obec. V prípade, že neviete určiť zodpovedného za šmykľavý chodník, o informácie požiadajte miestny úrad. Predtým, ako si budete vymáhať odškodné, musíte totiž vedieť, kto je zodpovedný za údržbu daného chodníka, aby ste si od neho následne mohli uplatniť náhradu škody.

Lista Odporucame
Ak ide o rodinný dom a majiteľ ho má poistený, náhradu škody dostanete z jeho poistky nehnuteľnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj škody na živote a na zdraví, ktoré vznikli na chodníkoch patriacich k domu. Ak ste sa zranili na chodníku, ktorý patrí k bytovému domu, obráťte sa na jeho správcu. Odškodnenie dostanete z poistky zodpovednosti z vlastníctva obytného domu/nehnuteľnosti, ktorá kryje aj škody na živote, zdraví a majetku spôsobené iným osobám. Nárokovať si môžete, bolestné, stratu zárobku či sťaženie spoločenského uplatnenia. „ Zranený má okrem toho nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie. V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka,“ pripomína Pavol Pastír z poisťovne UNIQA.

lista Neprehliadnite

Aj preto poisťovne odporúčajú pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať.

Čo všetko treba urobiť pred nahlásením poistnej udalosti

Poškodený by si mal zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol naozaj neodprataný alebo zľadovatený: odfotiť si miesto úrazu mobilom alebo urobiť krátke video, prípadne si zapísať kontakty na svedkov, ktorí úraz videli. V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje. Ak teda máte všetko zdokumentované a zistíte, kto zodpovedá za neudržiavaný chodník, písomne ho vyzvite na úhradu škody.

POZOR: Pokiaľ neviete preukázať, že chodník bol zľadovatený a že ste sa zranili práve na ňom, pripravte sa na problémy pri dožadovaní sa odškodného.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť do poisťovne aj vy v prípade, že poznáte číslo poistnej zmluvy vlastníka nehnuteľnosti. V opačnom prípade musíte žiadať od vlastníka, aby udalosť nahlásil sám a poisťovňa mohla začať šetrenie.

Odložte si všetky lekárske správy a dokumentáciu ohľadom úrazu: výsledky vyšetrení, príjmové doklady súvisiace s liečbou, poškodené veci. Po ukončení PN požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a v prípade trvalých následkov úrazu žiadajte aj posudok o sťažení spoločenského uplatnenia (toto je však možné najskôr po roku od úrazu). Dokumenty budete potrebovať v poisťovni pri uplatňovaní si nároku na odškodné. „V prípade, že máte uzatvorenú aj úrazovú poistku, môžete si uplatňovať odškodnenie úrazu z nej a aj bolestné z poistenia zodpovednosti majiteľa nehnuteľnosti, kde ste sa zranili,“ uzatvára P. Pastír z UNIQA poisťovne.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk