Poistiť vozidlo sa oplatí

Na Slovensku bolo k 30. septembru tohto roka registrovaných viac ako 3,2 mil. motorových vozidiel. Napriek tomu, že majitelia majú zo zákona povinnosť poistiť svoje vozidlo, podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov je približne 60 až 80-tisíc z nich trvalo nepoistených. Vozidlá bez povinného zmluvného poistenia (PZP) pritom nie sú podľa platnej legislatívy spôsobilé na cestnú premávku a ich vodičom hrozí pokuta až do 3 320 eur.


Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť bola zákonom ustanovená v septembri 2001, a to pre všetky autá, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a vybrané špeciálne vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Ak auto bez PZP spôsobí nehodu, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Po tom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora.

Škody nepoistených vozidiel rastú


Slovenská kancelária poisťovateľov evidovala v minulom roku 2,98 mil. poistených vozidiel. V tomto období vybavila viac ako 2 700 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia a z garančného fondu vyplatila poškodeným sumu vo výške 6,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 221 %. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej nepoisteným vozidlom dosiahlo v tomto roku výšku 4 mil. eur.

Pokuty za nepoistené autá


Tieto závratné čísla by mali byť pre každého držiteľa, resp. majiteľa motorového vozidla výstrahou. Samozrejme, pokiaľ nedôjde k žiadnej nepríjemnej udalosti, je to len pre dobro veci pre všetkých zúčastnených. Ale o istú finančnú čiastku môže držiteľ prísť v prípade, keď polícia pri cestnej kontrole zistí, že auto nemá uzatvorené PZP. V takomto prípade hrozí pokuta v rozsahu od 16,60 až do 3 320 eur. Zároveň, ak vodič nemá doklad o uzatvorenej zákonnej poistke – tzv. zelenú kartu, môže byť pokutovaný v zmysle príslušných sadzobníkov a bude nahlásený Obvodnému úradu na správne konanie, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 333 eur.

PZP od KOMUNÁLNEJ poisťovne


V rámci povinného zmluvného poistenia poskytuje poisťovňa niekoľko bezplatných benefitov už v základnom balíku. Je ním poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur na každého člena posádky. „Naše poistenie kryje aj batožinu v osobnom motorovom vozidle a to do sumy 500 eur,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia Komunálnej poisťovne. Súčasťou PZP sú asistenčné služby, ktoré sú poskytované v základnom balíku zdarma. Tie zahŕňajú napríklad opravu defektu, odťahovú službu, dočasnú úschovu vozidla či ubytovanie. „Pre náročnejších klientov ponúkame možnosť priplatiť si rozšírený balík asistenčných služieb Špeciál plus alebo Optimum plus, ktoré poskytujú nadštandardný servis vo forme zvýšených limitov pre jednotlivé rozsahy krytia, ako je napríklad odťah v prípade poruchy vozidla, pomoc pri zámene paliva alebo strate kľúčov. Klienti nimi v prípade poruchy vozidla doma aj v zahraničí ušetria niekoľko 100 eur a získajú tiež ďalšie benefity,“ dopĺňa D. Zemánek

Racionalizácia platby za PZP


Výška poistného v KOMUNÁLNEJ poisťovni závisí od viacerých faktorov – od výkonu motora, skupiny motorového vozidla, regiónu trvalého bydliska držiteľa motorového vozidla či jeho veku. Výsledná suma nemusí byť teda tak vysoká, ako sa na prvý pohľad zdá. Skúsený vodič môže počítať so znížením poistného, ak v predchádzajúcom poistnom období nemal priznaný maximálny bonus za škodový priebeh. Uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je pritom jednoduché, stačí vyplniť údaje o sebe a vozidle tu.
 

Vyberáme z poistovne.sk

Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?

Náhle zmeny počasia každý rok spôsobujú problémy aj dovolenkárom. Požiare, silné búrky a víchrice neobchádzajú ani európske letoviská a spôsobujú obrovské škody na majetku aj na životoch. Ponúkame rady pre dovolenkárov, čo robiť v takýchto prípadoch.
29.07.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vás zasiahol ničivý živel na dovolenke?
Asistenčné služby Groupama

Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby

Sú pre klientov k dispozícii zadarmo, no mnohí vôbec nevedia, čo všetko zahŕňajú a kedy sa dajú využiť. Hovoríme vo všeobecnosti o asistenčných službách, ale najmä o tých v havarijnom poistení. Klienti často nevedia, že ich vôbec majú a pri nehode či poruche auta na ceste ich využívajú len veľmi málo.
27.07.2021
Čítať viac o Klienti zbytočne prichádzajú o výhody. Nevedia, čo zahŕňajú asistenčné služby
holding-car-keys

Čo robiť, ak vám v zahraničí ukradnú alebo vykradnú auto

Ak vám ukradnú auto, nečakajte a krádež ihneď nahláste polícii a následne svojej poisťovni. Preplatenie škody za ukradnuté auto si môžete nárokovať z havarijného poistenia.
26.07.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo robiť, ak vám v zahraničí ukradnú alebo vykradnú auto

Vyberáme z banky.sk