Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Mám 47 rokov, príjem 1000 EUR, oplatí sa mi vstúpiť do II. piliera?

Odpoveď:
S prihliadnutím na Váš vek, príjem a predpoklad dlhodobého sporenia v trvaní minimálne 15 rokov Vám odporúčam do 2. piliera vstúpiť. Túto možnosť máte len v čase otvorenia 2. piliera, t.j. do 15.6.2015 (zo zákona môže do 2. piliera totiž vstúpiť len fyzická osoba do dovŕšenia 35 rokov veku). Sporenie v 2. pilieri ponúka viaceré výhody, najmä osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor.
Odpovedal: Vladimír Baláž (30.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk