NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s.

Narodna Banka Slovenska -001
Ako informuje NBS, od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od dnešného dňa, spoločnosť nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Uzatvárať nemôže ani nové poistné zmluvy.

Odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv. „NBS podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora a po jeho vymenovaní začne likvidácie spoločnosti Novis , ktorej účelom je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov," uvádza ďalej NBS. 

Aktualizácia o stanovisko poisťovne NOVIS:

NOVIS nesúhlasí s rozhodnutím NBS a obráti sa na súd
Dňa 5.6.2023 bolo NOVIS-u doručené rozhodnutie NBS o odobratí poistnej licencie. NOVIS si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS p. Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu NOVIS-u do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia.

NOVIS je presvedčený, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. NOVIS očakáva od súdu spravodlivý proces aj z dôvodu, že v rámci konania pred NBS, mu zámerne neboli  sprístupnené viaceré dôležité dokumenty. NOVIS opakovane a dlhodobo poukazoval na preukázanú zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS a preto sa obrátil aj na Generálnu prokuratúru.

NOVIS nie je v zmysle tohto rozhodnutia oprávnený uzatvárať nové poistné zmluvy, ale pre existujúcich klientov sa nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné. Pritom poisťovňa má v prípade slovenských klientov vyššie technické rezervy, než sú ich odkupné hodnoty.
 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk