Ktoré produkty sú vhodné na sporenie na dôchodok

Ako si vhodne sporiť na dôchodok? Prinášame vám stručný prehľad produktov, ktoré sú a nie sú vhodné na dôchodkové sporenie.

 
Keďže sporenie na dôchodok väčšinou znamená dlhý časový horizont, optimálne produkty pre takéto šetrenie sú investičné programy, sporenie v 2. pilieri, a za jednu z možností je považované aj investičné životné poistenie. „Za nevhodné produkty na sporenie považujeme bežné účty v bankách, sporiace účty s nízkym zhodnotením, nakoľko klient v čase výrazne stráca vzhľadom na infláciu,“ hovorí Vladimír Halás, riaditeľ odboru obchodu životného a retailového poistenia Allianz – SP.
Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ Finančného kompasu, zdôrazňuje, že pravidelné investovanie do podielových fondov je najefektívnejší spôsob, ako si vytvárať kapitál na dôchodok. „Podielové fondy sú prehľadné, sporiteľ vie, aké poplatky a v akej výške platí. Pri podielových fondoch má sporiteľ prístup k vlastným peniazom kedykoľvek aj počas sporenia,“ vysvetľuje s tým, že doplnkové dôchodkové sporenie sa oplatí, ak sporiteľovi prispieva aj zamestnávateľ. „Vtedy môže získať peniaze od zamestnávateľa, ktoré by ináč nedostal. Vďaka daňovej úľave si môže sporiteľ každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 eur, a tak ušetriť na dani z príjmu 34,20 eur,“ dodáva s tým, že akékoľvek sporenie aj v malých sumách je vždy výhodnejšie, ako si na dôchodok nesporiť vôbec a spoliehať sa iba na dôchodok z prvého piliera.

Gabriel Molnár, podpredseda predstavenstva VÚB Generali DSS, dôchodkové sporenie vidí takto: Na svete sú rôzne krajiny, v ktorých je úplne bežné pripravovať sa na dôchodok desiatky rokov vopred postupným sporením, žiaľ, u nás je realita úplne iná, aj keď povedomie o potrebe zabezpečiť si dôstojný dôchodok narastá. Pritom je jasným faktom, že ak sa človek dožije určitého veku, stane sa z neho dôchodca, ktorý bude peniaze potrebovať nielen na živobytie, ale aj na pokrytie narastajúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť a lieky, prípadne na opateru alebo starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Pri zvolení ideálnej stratégie dôchodkového zabezpečenia zohráva významnú úlohu čas, disciplína a dobrá stratégia. Dôležité je čím skôr začať, vydržať a zvoliť si dobré riešenia.

Produkty VHODNÉ na dôchodkové sporenie


Úplným základom pri sporení si na dôchodok je II. pilier, pričom je dôležité sporiť si vo vhodnom fonde. Zároveň je dobré mať uzatvorený aj III. pilier (ideálne aj s príspevkom od zamestnávateľa) a zatiaľ málo využívaný IV. pilier (takzvaný firemný dôchodkový fond). Vhodné je aj správne nastavené životné poistenie či pravidelné investovanie do fondov, avšak tu je obzvlášť dôležité, aby sme na vložené peniaze nesiahali a nechali ich pracovať. To znamená, že je potrebné mať vytvorenú finančnú rezervu pre prípadné väčšie jednorazové výdavky v domácnosti (napríklad pokazená práčka a podobne). Zaujímavou alternatívou je aj investičná nehnuteľnosť, v porovnaní s minulosťou čoraz častejšie využívaná. Prípadne investície do akcií, dlhopisov či zlata.

Produkty NEVHODNÉ na dôchodkové sporenie


Vo všeobecnosti platí, že nevhodné produkty na sporenie na dôchodok sú tie, ktoré môže sporiteľ ľahko vybrať a použiť na spotrebu (dovolenka, spotrebný tovar, oprava auta a podobne). Nevhodné sú krátkodobé sporenia, bežné účty v bankách či krátkodobé termínované vklady. Úrokové sadzby na týchto produktoch sú takmer nulové, čiže nepokryjú ani výšku inflácie a zároveň sú ľahko dostupné.

Sporenie na dôchodok


 Vhodné produkty  Nevhodné produkty
2.pilier  Bežný účet 
 3.pilier   Sporiaci účet
4. pilier (firemný dôchodkový fond)   Krátkodobý termínovaný vklad
Podielové fondy   
Investičná nehnuteľnosť   
 Investičné životné poistenie  
 Cenné papiere  
 

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk