Dôchodkový systém na Slovensku

Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na 3 pilieroch a jeho pravidlá upravuje Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.pilier – starobné dôchodkové poistenie - zastrešuje Sociálna poisťovňa.
2.pilier – starobné dôchodkové sporenie – zastrešujú Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
3.pilier – doplnkové dôchodkové sporenie – zastrešujú Doplnkové dôchodkové spoločnosti.


Základom dôchodkového systému sú jeho prvý a druhý pilier. Zákonom stanovené poistné na dôchodkové poistenie – pre tých, ktorí sú zapojení iba do 1.piliera - je 18% z vymeriavacieho základu.

Pre sporiteľov, ktorí sa zapojili aj do 2.piliera, sú odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne 14% a odvody na dôchodkové sporenie do vybranej DSS predstavujú 4% z vymeriavacieho základu.

Od roku 2017 sa táto sadzba medziročne zvýši o 0,25% a počínajúc rokom 2024 zostane na úrovni 6%.
Platenie príspevkov do 3.piliera je pre väčšinu účastníkov dobrovoľné.

Vyberáme z banky.sk