Čo všetko kryje poistenie úveru

Poistenie úver kryje riziko nesplácania úveru v prípade nepredvídateľných životných situácií, do ktorých sa v priebehu splácania úveru môžete dostať . Toto poistenie síce nie je povinné, ale môže sa vám zísť. 


Banky zvyčajne spolupracujú pri bankopoistení s niekoľkými poisťovňami, najčastejšie z ich finančnej skupiny. Nie je nutné, aby ste prijali bankou odporúčanú poisťovňu, ale niekedy na tom môžete ušetriť čas aj peniaze.

Wüstenrot poisťovňa, ponúka pre klientov, ktorí majú úver v jej sesterskej Wüstenrot stavebnej sporiteľni, hromadné poistenie dlžnej sumy pre prípad smrti.

„Ostatní klienti si môžu poistiť úver cez rizikové životné poistenie, ktoré je možné vinkulovať v prospech banky,“ vysvetľuje Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne ponúka v spolupráci s poisťovňou Cardif a Kooperativou poistenie k úveru špeciálne vytvorené k úverom Slovenskej sporiteľne.

„Klient si poistenie uzatvorí priamo pri podpise úverovej zmluvy. Poistné sa uhrádza spolu so splátkou úveru,“ dodáva Katarína Šujanová, marketingová špecialistka z Poisťovne Slovenskej sporiteľne.

Základný a rozšíreným balík

Ak sa už rozhodnete si úver poistiť, vyberte si balík, ktorý obsahuje riziká, ktoré potrebujete. Nemusíte si poistiť všetky riziká. Medzi najčastejšie riziká patria: smrť, invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania.

“Samozrejme, je možné si vybrať z viacerých variant krytia rizík,“ dodáva Dáša Polláková, riaditeľka Odboru úverov pre retail a MicroSME ČSOB.

Ak si vyberiete rizikové životné poistenie, to ponúka na výber viac poistení, ktoré si môžete sami kombinovať.

„Okrem rizík, ktoré si klienti najčastejšie volia v súvislosti s úverom (smrť, práceneschopnosť, invalidita), si môžu klient dojednať napríklad pripoistenie kritických chorôb, hospitalizácie alebo oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity,“ dodáva Vlčková.

Vo Wüstenrot poisťovni je možné vinkulovať poistenie pre prípad smrti v rámci rizikového životného poistenia v prospech banky, a teda využiť ho aj na poistenie kreditnej karty. Podmienky sú rovnaké ako pri vinkulácii akéhokoľvek iného úveru.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk