Čo je to register poistných udalostí

Od 1.1.2017 je v prevádzke register poistných udalostí. Viete, že aj vy v ňom môžete mať záznam?


Register poistných udalostí vedie Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Má slúžiť ako preventívny nástroj a má pomáhať v boji s poistnými podvodmi. Do registra zasielajú informácie o poistných udalostiach poisťovne, ktoré sú členmi asociácie. V roku 2016 prebiehali prípravné práce a 1.1.2017 začal register fungovať. Poisťovne doň postupne posielajú údaje o poistných udalostiach. Cieľom je, aby sa tieto údaje aktualizovali na dennej báze.

Zákon o poisťovníctve  presne stanovuje, ktoré informácie sa do registra dostanú. Zďaleka to nie sú všetky informácie, ktoré by poisťovne ocenili. Napríklad register neeviduje údaje ako výška škody, miesto vzniku, či rodné číslo. Taktiež sa do registra nedostane informácia, či poistná udalosť bola vyhodnotená poisťovňou ako podvodná.

Informácia o poistnej udalosti ostáva v registri 5 rokov, potom je automaticky vymazaná. Každý klient má právo raz ročne požiadať svoju poisťovňu o informáciu, aký záznam o ňom register vedie. Táto služba je bezplatná.

Poisťovne nie len informáciami register napĺňajú, ale taktiež z neho informácie čerpajú. To im pomáha jednak pri uzatváraní poistných zmlúv a jednak pri preverovaní poistných podvodov. Aj keď sa v dnešnej dobe poisťovňa z registra nedozvie všetko čo by potrebovala, stále má možnosť kontaktovať ostatné poisťovne, a vyžiadať si od nich detailnejšie informácie o poistných škodách.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk