Ako riešiť úraz na ľade či poškodené auto snehom

Ak vám na kufor spadne zo strechy ľad, bude vás to stáť spoluúčasť v havarijnom poistení. Úraz na ľade vám uhradí úrazové poistenie alebo majiteľ obchodu.  


So zimou súvisí niekoľko poistných udalostí, ktoré sa vám môžu stať na snehu alebo na ľade. Zisťovali sme ako by ste ich mali riešiť.

Ak vám na kufor spadne zo strechy ľad alebo sneh, ktorý vám poškodí kufor máte niekoľko možnosti ako získať odškodné.

Prvou je havarijné poistenie. Tento prípad poisťovne považujú za živelnú udalosť, ktorá je súčasťou základného krytia poistky. Ak využijete toto poistenie musíte počítať aj so spoluúčasťou, ktorá sa podľa výšky škody môže vyšplhať na niekoľko stoviek eur. Pri komunikácii s poisťovňou vám pomôže aj to, ak si urobíte fotografický alebo video záznam udalosti.

V Komunálnej poisťovni môžete v tomto prípade využiť aj povinné zmluvné poistenie (PZP).

PZP má oproti konkurencii navrch v tom, že klientom poskytuje verejný prísľub vo forme finančnej náhrady za škodu spôsobenú živlom,“ vysvetľuje Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne.

Treťou možnosťou je využiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu majiteľa budovy, ak ho má zaplatené.

Poškodený musí situáciu, miesto a hlavne samotnú škodu na vozidle ihneď zdokumentovať buď fotografiou alebo videom. Na zázname by malo byť vidno, že škodu skutočne spôsobil ľad zo strechy,“ radí Šulcová.

lista Neprehliadnite

Odškodné za zlomenú ruku na ľade


V prípade, že spadnete na ľade pred obchodom a zlomíte si ruku, si môžete škodu uplatniť z vášho úrazového poistenia v rámci životnej poistky alebo od majiteľa obchodu, ak má poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

V prípade, že zvolíte úrazové poistenie, poistený nahlási poistnú udalosť písomne na tlačive poisťovne, po tom, čo ukončil liečbu a doloží kompletné lekárske záznamy, ktoré potvrdzujú liečbu a diagnózu. Ak bol úraz zavinený inou osobou, alebo nesplnením povinností inej osoby, poisťovňa si od vinníka uplatní regres za poistné plnenie. To však už rieši samotná poisťovňa s vinníkom,“ vysvetľuje Šulcová.

Aj v tomto prípade vám pomôže, ak nehodu alebo miesto nehody máte zdokumentované buď fotografiou alebo videozáznamom.

Je dôležité preukázať existenciu samotného úrazu, preto je potrebná lekárska správa. Pomôžu aj výpovede svedkov, z ktorých bude zrejmé, či k úrazu došlo v dôsledku vlastnej viny poškodeného (zakopnutie) alebo neupravenej či nedostatočne očistenej komunikácie – neposypaný zľadovatený chodník,“ dodáva Šulcová.

Poisťovne tiež radia bezodkladne po nehode kontaktovať vlastníka budovy a spísať s ním aspoň krátky písomný záznam o vzniknutej škode a mať ho podpísaný. To vám pomôže pri vymáhaní škody aj na súde.

Ak vlastník či správca budovy odmieta prijať zodpovednosť za škodu alebo nemá poistenie zodpovednosti o vašom nároku musí rozhodnúť príslušný súd.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk