Ako sa darilo 2.dôchodkovému pilieru v náročnom roku 2020?

Pozreli sme sa, ako zatiaľ zvládli turbulencie na finančných trhoch dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré spravujú úspory v 2. dôchodkovom pilieri.

54134
Na trhu pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností (DSS) a každá z nich má v ponuke konzervatívny dlhopisový fond, akciový fond a niektoré ponúkajú aj zmiešané či indexové fondy. Zoznam DSSiek a ich fondov si môžete pozrieť tu.

Banky.sk chceli vedieť, ako sa zatiaľ darilo fondom v roku 2020, keďže tento rok bol poznamenaný prudkým poklesom a následným oživením na finančných trhoch. Okrem tohto údaju v tabuľkách vidíte aj výkonnosť fondov za posledných 12 mesiacov. Výkonnosť je vyjadrená percentami per annum, čo znamená ročný výnos.

Dlhopisové garantované fondy, stav k 23.10.2020

2020-11-03-vykonnostDSS-dlhopisove-OBR1
(zdroj: www.vubgenerali.sk)

Od začiatku roka 2020 sa najlepšie darilo dlhopisovému fondu STABILITA, ktorý spravuje DSS Poštovej banky. Jeho výkonnosť od začiatku roka 2020 k 23.10.2020 je 4,56%. Najmenej sa darilo dlhopisovému fondu KLASIK v správe VÚB Generali DSS, od začiatku roka 2020 zaznamenal zhodnotenie 0,07%.

Zmiešané negarantované fondy, stav k 23.10.2020

2020-11-03-vykonnostDSS-zmiesane-OBR2
(zdroj: www.vubgenerali.sk)

Zmiešané negarantované fondy majú vo svojom portfóliu iba VÚB Generali DSS a NN DSS. Oba zmiešané fondy od začiatku roka 2020 sú v mínuse. Fond MIX od VÚB Generali DSS utrpel stratu -3,53% a fond HARMÓNIA od NN DSS je v strate -1,64%.

Akciové negarantované fondy, stav k 23.10.2020

2020-11-03-vykonnostDSS-akciove-OBR3
(zdroj: www.vubgenerali.sk)

Tento rok sa zatiaľ najlepšie vedie akciovému fondu PROSPERITA pod správou DSS Poštovej banky, ktorý je v pluse 8,95%. Táto výkonnosť je výrazne lepšia ako výkonnosť ostatných akciových fondov, ktoré sú zatiaľ v mínuse. Najviac sa prepadol akciový fond DYNAMIKA pod správou NN DSS, stratil -3,50%.

Indexové negarantované fondy, stav k 23.10.2020

2020-11-03-vykonnostDSSindexove-OBR4
(zdroj: www.vubgenerali.sk)

Aj keď z dlhodobého hľadiska indexové dôchodkové fondy patria k najúspešnejším, s priemerným ročným zhodnotením od 6-9% p.a., tento rok zaznamenali najvýraznejší pokles. Najmenej stratil fond INDEX, ktorý spravuje VÚB Generali DSS s aktuálnou výkonnosťou -2,63%. Najvyšší pokles zaznamenal fond NN EURO, ktorý riadi NN DSS. Od začiatku roka sa prepadol o -14,07%.

Čísla o výkonnosti fondov sa neustále menia a dôchodkové správcovské spoločnosti ich pravidelne aktualizujú. Keďže DSSky zhodnocujú peniaze na medzinárodných finančných trhoch, výkonnosť fondov je ovplyvnená práve dianím na týchto trhoch. Vidíme, že výrazný marcový prepad poznamenal aj zhodnotenie dôchodkových úspor slovenských sporiteľov.

Zoznam fondov s najvyššou výkonosťou od svojho vzniku (k 23.10.2020)

Fond a správcovská spoločnosť Priemerná ročná výkonnosť
Dlhopisový fond STABILITA (DSS PABK) 2,76%
Zmiešaný fond MIX ( VÚB Generali DSS) 2,88%
Akciový fond PROGRES (DSS Alianz) 3,85%
Indexový fond (DSS AXA) 9,33%

Vyberáme z Poistovne.sk

32813_obr

Miera povinnej tvorby rezervného fondu zdravotných poisťovní sa zvýši na 30 percent

Dôvodom tohto zvýšenia sú možné negatívne výkyvy makroekonomického prostredia a nutnosť mať k dispozícii dostatočné rezervy na ich krytie. Rezervný fond by pritom mohli poisťovne použiť iba na krytie strát.
24.11.2020
Čítať viac o Miera povinnej tvorby rezervného fondu zdravotných poisťovní sa zvýši na 30 percent
hands-grasping-a-steering-wheel

Klienti by si každoročne mali porovnať ponuky PZP

Ľudia podľa odborníkov nevenujú zákonnému poisteniu zvýšenú pozornosť.
24.11.2020
Čítať viac o Klienti by si každoročne mali porovnať ponuky PZP
write-notes-from-laptop

Ako sa dá vypovedať poistná zmluva? 2.časť

Poradíme vám, ako treba postupovať, ak chcete vypovedať zmluvu v poisťovni. Pozor si dajte na formu aj na lehoty.
23.11.2020 | Katarína Macková
Čítať viac o Ako sa dá vypovedať poistná zmluva? 2.časť

Vyberáme z banky.sk