Ako zrušiť cestové poistenie ku karte

Na Banky.sk sa obrátila čitateľka, ktorú prekvapila automaticky stiahnutá suma 30 eur za cestovné poistenie k platobnej karte. Keď pátrala po tom, prečo jej sumu stiahli z účtu, zistila, že si cestovné poistenie zaplatila pred troma rokmi s novou kartou. Pracovníčka banky jej ho ponúkla ku karte s tým, že je len na rok.

 
Potom sa jej suma za poistku bez oznámenia sťahovala tri roky vkuse. Zisťovali sme, či je to bežný postup, že sa poistka sama prolonguje bez avíza klientovi a či pracovníčka banky postupovala profesionálne.

Keď človek príde na pobočku banky po novú platobnú kartu, nevyhne sa ponukám nových produktov. Jeden z nich je aj cestovné poistenie ku karte. O ňom sme už písali, že sa oplatí najmä na časté krátkodobé výlety do zahraničia.

Naša čitateľka veľmi často do zahraničia necestuje, ale nechala sa presvedčiť v Tatra banke, že na rok poistku ku karte skúsi. To netušila, že sa jej poistka automaticky obnoví každý rok bez ďalšieho upozornenia.
Oslovená banka tvrdí, že automatická prolongácia je dnes už štandardom pri poskytovaní rôznych služieb. Obdobne to platí aj pre viaceré typy poistných zmlúv. „Výhodou je, že klient nemusí myslieť na to, či je v danom momente poistený alebo nie a vyvaruje sa nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti,“ vysvetľuje Boris Fojtík, hovorca Tatra banky.

Konkrétne v zmluvách cez Tatra banku klient súhlasí so zaťažením účtu vo výške ročného poistného, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. Poistným obdobím je jeden rok a súčasťou podmienok zmluvy je automatická prolongácia. To znamená, že ak človek zmluvu nevypovie v zákonnej lehote, automaticky sa predĺži o ďalší rok. V tomto bola chyba našej čitateľky, že si zmluvu poriadne neprečítala. Pracovníčka banky ju však mala na tieto podmienky upozorniť.

Pri cestovnej poistke uzavretej v banke je trochu iný režim, ako keď si človek kúpi poistku priamo v poisťovni. „Keďže v tomto prípade klient v zmluve súhlasí so zaťažením účtu vo výške ročného poistného a automatickou prolongáciou, nie je potrebné ho vyzývať k platbe,“ vysvetľuje Silvia Vlasková, šéfka marketingu Uniqa poisťovne, ktorá spolupracuje s Tatra bankou pri predaji cestovného poistenia.

O tom, že pracovníčka banky neupozornila klientku, že sa jej poistka bude predlžovať Tatra banka nevie. „Komunikácia pri podpise takejto zmluvy zahŕňa samozrejme aj informáciu o podpise poistenia na dobu neurčitú spoplatnenú ročne podľa v tom momente platnej výšky poistného,“ tvrdí B.Fojtík.

Zrušenie s predstihom


Naša čitateľka po zistení, že má poistku ktorú nevyužíva, chcela túto poistku zrušiť a dostať aspoň posledných 30 eur späť. Aj to bol problém. Na info linke v Tatra banke jej povedali, že sa to nedá a že poistenie už dobehne celý rok.

„Z povahy takejto zmluvy vyplýva, že spätné vrátenie nie je možné. Poskytovateľ poistenia by sa inak mohol dostať do situácie, že klient si dojedná cestovné poistenie, pôjde na dovolenku a ak sa mu nič nestane, tak poistenie zruší a bude žiadať vrátiť nespotrebované poistné,“ vysvetľuje pohľad poisťovne B. Fojtík.

Jediná možnosť ako ho zrušiť bola, že si zruší aj platobnú kartu, ktorú však naša čitateľka potrebuje. Zisťovali sme, či nemá inú možnosť ako poistenie vypovedať a dostať späť aspoň alikvótnu čiastku nespotrebovaného poistného. „Poistenú zmluvu je možné podľa zákona vypovedať k výročnému dňu, pričom je potrebné písomne o to požiadať najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom. Mimo tohto termínu nie je možné zmluvu ukončiť výpoveďou,“ informuje S. Vlasková. Výsledok je ten, že čitateľka musí čakať ďalší rok, aby poistku, ktorú nevyužíva, zrušila.

Odporúčanie k poisteniu k platobnej karte

  1. Zistite si, čo všetko poistenie kryje a na akú dobu ho uzatvárate.
  2. Uistite sa, či je automaticky predlžované.
  3. Ak poistenie nevyužívate, nezabudnite ho vypovedať v zákonnej lehote.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk