Daň z motorových vozidiel

Firmy a podnikatelia, ktorí v uplynulom zdaňovacom období využívajú na podnikanie vozidlo, musia už do 31.01.2019 nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. V prípade nezaplatenia hrozí pokuta. Koho všetkého sa to týka?


Daň treba zaplatiť za všetky vozidlá využívané na podnikanie, bez ohľadu na to, či boli využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ. „Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Kto platí daň


Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí podľa zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Pozor však na formu obstarania vozidla! Ak majú firmy či podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú oni, ale lízingová spoločnosť.

Ak podnikateľ požiadal lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostáva on a daňovú povinnosť si musí splniť sám. Obdobne to platí aj v prípade, ak firma používa vozidlá, ktoré spláca cez finančný lízing. „Daň musí firma či podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce,“ konštatuje L. Pozdechová.

Za aké vozidlá sa platí daň


Firma (daňovník) platí daň za všetky vozidlá, ktoré využívala za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. Ak zároveň firma počas zdaňovacieho obdobia poslala zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatí daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy vozidlo využil na podnikateľské aktivity.

Kedy a ako treba priznať a zaplatiť daň


Daňovník musí daň priznať a zároveň zaplatiť do 31. januára
. Inak mu daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. „Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ spresňuje Pozdechová. Pozor však, na papierové podania v prípade platcov DPH daňový úrad neprihliada. Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky je 23.59 hodiny dňa 31.1.2019. Ak vám ako daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, uhrádzate ich daňovému úradu, kde podávate daňové priznanie.

Sadzba dane


Sadzba dane je podľa súčasnej platnej legislatívy rovnaká bez ohľadu na to, v ktorom kraji používate vozidlo na podnikanie. Výška však variuje podľa veku vozidla a emisií a vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Sadzba je výhodnejšia pri novších a ekologickejších vozidlách.

Ako opraviť chybu v daňovom priznaní


Ak zistíte chybu v daňovom priznaní, následný postup závisí od toho, či ste chybu zistili ešte v lehote, alebo až po nej
. „Ak daňovník zistil chybu ešte v lehote, napríklad nesprávne stanovil ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, prípadne nesprávne stanovil dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenul nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môže podať do 31.1. 2019 opravné daňové priznanie,“ vysvetľuje odborníčka. Obdobne tak môže žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou, ak ste zaplatili vyššiu daň, než ste mali. Ak však zistíte chybu až po lehote, môžete podať dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Pokiaľ má zistená chyba za následok nižšiu daň, môžete podať dodatočné daňové priznanie.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

59421

Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky

Pobočky však podľa Národnej banky Slovenska len v obmedzenej miere podliehajú jej dohľadu.
06.12.2021
Čítať viac o Trendom poistného trhu je zlučovanie a transformácia na pobočky
Celne sklo

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení

Kupujete nové auto? Bez ohľadu na to, či len nedávno opustilo výrobnú linku alebo už má najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov, za úvahu určite stojí aj havarijné poistenie, známe aj ako KASKO. Ktorých päť argumentov by ste pred rozhodnutím nemali prehliadnuť?
06.12.2021
Čítať viac o Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení
a-runner-focuses

Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Allianz ponúka klientom inovovanú analýzu DNA, ktorá pomáha zlepšiť kvalitu života. Individuálny plán v digitálnej podobe ponúka konkrétne odporúčania v oblasti stravovania, športu, zvládania stresu či kvalitného spánku. Osobnú genetickú analýzu získajú klienti Allianz k poisteniu kritických chorôb.
06.12.2021
Čítať viac o Klienti Allianz môžu získať genetickú analýzu v digitálnej podobe

Vyberáme z banky.sk