Môže za vás platiť poistné štát? Za istých okolností áno

Staráte sa o maloleté dieťa alebo máte priznaný príspevok na opatrovanie? Prečítajte si, či máte právo na to, aby za vás platil poistné štát.


Podľa Petra Višvádera, riaditeľa Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne, štát môže platiť poistné za určité skupiny fyzických osôb. Ide o fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiesteho roku veku, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do 18. roku veku dieťaťa. „Taktiež môže štát platiť poistné za fyzické osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu v rozsahu viac ako 140 hodín mesačne alebo za fyzické osoby, ktoré majú priznaný príspevok na opatrovanie,“ hovorí Višváder.

Na čo máte nárok v rámci zdravotného poistenia – odborné poradenstvo zdarma

 Všetky skupiny fyzických osôb sa na poistenie prihlasujú v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu, prípadne je možné odoslať tlačivá aj poštou. Na dôchodkové poistenie sa prihlasujú prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby.

 Čo musíte spĺňať

Poistné na dôchodkové poistenie štát platí za predpokladu, že fyzická osoba spĺňa nasledujúce podmienky:

• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (uvedené sa vzťahuje aj na dieťa pri riadnej starostlivosti),

nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako „dohodár“) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,

nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a

podá prihlášku na dôchodkové poistenie.

 lista Neprehliadnite

 Čo treba priložiť

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiesteho roku veku alebo do 18. roku veku, prikladá k Registračnému listu fyzickej osoby aj Vyhlásenie na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa a fotokópiu rodného listu dieťaťa. „Fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu, prikladá k Registračnému listu fyzickej osoby aj zmluvu o výkone osobnej asistencie, kde je zadefinovaný počet dní výkonu osobnej asistencie a tiež Vyhlásenie na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,“ vysvetľuje Višváder.

 Fyzická osoba s priznaným príspevkom na opatrovanie prikladá k Registračnému listu fyzickej osoby tiež  Vyhlásenie na účely dôchodkového poistenia z dôvodu opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie a priloží aj potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní príspevku (potvrdenie nesmie byť staršie ako 10 kalendárnych dní).

Všetky potrebné tlačivá sú dostupné na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre alebo v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk