Zdravotné poistenie u ľudí s iným príjmom. Čo sem patrí?

Ste platiteľom dividend? Máte príjem z cenných papierov alebo z predaja nehnuteľnosti? Ako sa dozviete, či máte povinnosť platiť zdravotné odvody a v akej výške? V tomto článku sa pozrieme práve na to.


Platitelia dividend


Od 01.01.2017 došlo k legislatívnej zmene, pokiaľ ide o dividendy. Zdravotné poistenie sa uhrádza iba za dividendy dosiahnuté za účtovné obdobie do roku 2016, vrátane, pretože z dividend dosiahnutých za účtovné obdobie od roku 2017 sa platí daň z príjmu.

Postup výpočtu, spôsob oznámenia zdravotnej poisťovni, vymeriavací základ, platiteľ dividend, sadzba a výška zdravotných odvodov pri dividendách je závislá od účtovného obdobia, za ktoré vznikli.

Napríklad kým pri dividendách za účtovné obdobie za roky 2011/2012 vstupuje len suma dividendy, ktorá presiahne 50% z priemernej mesačnej mzdy v danom roku – v závislosti aj od roka, kedy bola dividenda vyplatená. Sadzba poistného je 10% (u ZŤP – 5%). Vymeriavací základ je ohraničený aj v maximálnej výške ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z obdobia spred 2 rokov. Tieto dividendy oznamuje príjemca zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive. Pri dividendách za účtovné obdobie za rok 2013-2016 je platiteľ dividendy povinný z vyplatenej dividendy odvádzať preddavky so 14% sadzbou (u ZŤP tiež 14%). Postup pri stanovení maximálneho vymeriavacieho základu je rovnaký ako pri dividendách za obdobie 2011/2012.

 Ako správne odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne?
 Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť!
 Dlžíte Sociálnej poisťovni? Na toto sa pripravte!


Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia sa považujú príjmy:


a) príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 5 zákona o dani z príjmov (okrem výnimiek stanovených zákonom, napr. príjem z dohody o brigádnickej práci študentov.....);

b) príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta);

c) kapitálové príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov (napr. úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek);

d) ostatné príjmy
zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní);

e) príjmy z dividend dosiahnuté zo zisku za účtovné obdobie od roka 2011 -2016 (aj napriek tomu, že nepodliehajú zdaneniu)

►  Živnostník a 3. dôchodkový pilier. Môže si v ňom sporiť?
►  Viete čo je garančné a úrazové poistenie?
►  Študenti a zdravotné poistenie. Aké majú povinnosti?


Ak máte príjem z prenájmu nehnuteľností, a tento príjem je súčasťou priznaných príjmov z podnikania podľa zákona o dani z príjmov, vypočítava sa z nich poistné v ročnom zúčtovaní poistného a tiež sa z príjmov z podnikania vypočítava a platí aj mesačný preddavok na poistné.

Pokiaľ predáte nehnuteľnosť
, štandardne je tento príjem uvedený ako „ostatný príjem“ (viď vyššie uvedený bod d) v zákone o dani z príjmov a zo základu dane z takto priznaných príjmov sa poistné vypočítava v ročnom zúčtovaní poistného.


Vyhrali ste v súťaži peňažnú alebo hmotnú cenu?


Ak je výhrou peňažné plnenie, ide o „ostatný príjem“ (viď vyššie uvedený bod d) podľa zákona o dani z príjmov. Z takto vyhratých peňazí vyhlasovateľ súťaže odvádza daň zrážkou a z príjmov zdaňovaných zrážkou sa poistné na zdravotné poistenie nevypočítava a neplatí.

Ak je ale výhrou vecný dar, vyhlasovateľ súťaže by mal jeho hodnotu oznámiť výhercovi, ktorý z hodnoty príjmu má podať daňové priznanie. Zo základu dane z takto priznaného „ostatného príjmu“ sa poistné vypočítava a platí poistné na základe ročného zúčtovania poistného.


Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia sa naopak nepovažujú:


a) príjmy z dohôd o brigádnickej práci študentov, z dohôd o vykonaní práce alebo z dohôd o pracovnej činnosti starobných, invalidných alebo výsluhových dôchodcov,
b) príjmy policajtov a vojakov z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti
c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
d) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené

Všetky príjmy sú predmetom ročného zúčtovania, ktoré vykoná za svojich poistencov každá zdravotná poisťovňa a vypočíta výšku poistného, ktorú porovná s preddavkami zaplatenými/vykázanými počas kalendárneho roka. Výsledkom je preplatok/nedoplatok.

Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že posúdenie, či príjem je vymeriavacím základom na určenie poistného, závisí od zatriedenia tohto príjmu podľa zákona o dani z príjmov, čo sú otázky pre daňový úrad. Základy dane z uvedených príjmov a z daňových priznaní, ktoré občan-daňovník podal daňovému úradu, Finančná správa SR oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá potom vykonáva všetkým dotknutým poistencom ročné zúčtovanie poistného.

Informácie k tejto problematike poskytla Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie Union poisťovne a Matej Štepianský, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera.

 

Vyberáme z Poistovne.sk

business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení

Vyberáme z banky.sk