Zdravotné poistenie u ľudí s iným príjmom. Čo sem patrí?

Ste platiteľom dividend? Máte príjem z cenných papierov alebo z predaja nehnuteľnosti? Ako sa dozviete, či máte povinnosť platiť zdravotné odvody a v akej výške? V tomto článku sa pozrieme práve na to.


Platitelia dividend


Od 01.01.2017 došlo k legislatívnej zmene, pokiaľ ide o dividendy. Zdravotné poistenie sa uhrádza iba za dividendy dosiahnuté za účtovné obdobie do roku 2016, vrátane, pretože z dividend dosiahnutých za účtovné obdobie od roku 2017 sa platí daň z príjmu.

Postup výpočtu, spôsob oznámenia zdravotnej poisťovni, vymeriavací základ, platiteľ dividend, sadzba a výška zdravotných odvodov pri dividendách je závislá od účtovného obdobia, za ktoré vznikli.

Napríklad kým pri dividendách za účtovné obdobie za roky 2011/2012 vstupuje len suma dividendy, ktorá presiahne 50% z priemernej mesačnej mzdy v danom roku – v závislosti aj od roka, kedy bola dividenda vyplatená. Sadzba poistného je 10% (u ZŤP – 5%). Vymeriavací základ je ohraničený aj v maximálnej výške ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z obdobia spred 2 rokov. Tieto dividendy oznamuje príjemca zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive. Pri dividendách za účtovné obdobie za rok 2013-2016 je platiteľ dividendy povinný z vyplatenej dividendy odvádzať preddavky so 14% sadzbou (u ZŤP tiež 14%). Postup pri stanovení maximálneho vymeriavacieho základu je rovnaký ako pri dividendách za obdobie 2011/2012.

 Ako správne odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne?
 Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť!
 Dlžíte Sociálnej poisťovni? Na toto sa pripravte!


Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia sa považujú príjmy:


a) príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 5 zákona o dani z príjmov (okrem výnimiek stanovených zákonom, napr. príjem z dohody o brigádnickej práci študentov.....);

b) príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta);

c) kapitálové príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov (napr. úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek);

d) ostatné príjmy
zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní);

e) príjmy z dividend dosiahnuté zo zisku za účtovné obdobie od roka 2011 -2016 (aj napriek tomu, že nepodliehajú zdaneniu)

►  Živnostník a 3. dôchodkový pilier. Môže si v ňom sporiť?
►  Viete čo je garančné a úrazové poistenie?
►  Študenti a zdravotné poistenie. Aké majú povinnosti?


Ak máte príjem z prenájmu nehnuteľností, a tento príjem je súčasťou priznaných príjmov z podnikania podľa zákona o dani z príjmov, vypočítava sa z nich poistné v ročnom zúčtovaní poistného a tiež sa z príjmov z podnikania vypočítava a platí aj mesačný preddavok na poistné.

Pokiaľ predáte nehnuteľnosť
, štandardne je tento príjem uvedený ako „ostatný príjem“ (viď vyššie uvedený bod d) v zákone o dani z príjmov a zo základu dane z takto priznaných príjmov sa poistné vypočítava v ročnom zúčtovaní poistného.


Vyhrali ste v súťaži peňažnú alebo hmotnú cenu?


Ak je výhrou peňažné plnenie, ide o „ostatný príjem“ (viď vyššie uvedený bod d) podľa zákona o dani z príjmov. Z takto vyhratých peňazí vyhlasovateľ súťaže odvádza daň zrážkou a z príjmov zdaňovaných zrážkou sa poistné na zdravotné poistenie nevypočítava a neplatí.

Ak je ale výhrou vecný dar, vyhlasovateľ súťaže by mal jeho hodnotu oznámiť výhercovi, ktorý z hodnoty príjmu má podať daňové priznanie. Zo základu dane z takto priznaného „ostatného príjmu“ sa poistné vypočítava a platí poistné na základe ročného zúčtovania poistného.


Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia sa naopak nepovažujú:


a) príjmy z dohôd o brigádnickej práci študentov, z dohôd o vykonaní práce alebo z dohôd o pracovnej činnosti starobných, invalidných alebo výsluhových dôchodcov,
b) príjmy policajtov a vojakov z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti
c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
d) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené

Všetky príjmy sú predmetom ročného zúčtovania, ktoré vykoná za svojich poistencov každá zdravotná poisťovňa a vypočíta výšku poistného, ktorú porovná s preddavkami zaplatenými/vykázanými počas kalendárneho roka. Výsledkom je preplatok/nedoplatok.

Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že posúdenie, či príjem je vymeriavacím základom na určenie poistného, závisí od zatriedenia tohto príjmu podľa zákona o dani z príjmov, čo sú otázky pre daňový úrad. Základy dane z uvedených príjmov a z daňových priznaní, ktoré občan-daňovník podal daňovému úradu, Finančná správa SR oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá potom vykonáva všetkým dotknutým poistencom ročné zúčtovanie poistného.

Informácie k tejto problematike poskytla Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie Union poisťovne a Matej Štepianský, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera.

 

Vyberáme z Poistovne.sk

blue-white-striped-dress-on-girl

Nadácia Allianz aj tento rok podporí detskú onkológiu

Okrúhlou sumou 30-tisíc eur Nadácia Allianz tento rok opäť podporí detských onkologických pacientov. Finančný dar poputuje prostredníctvom charitatívneho projektu Nadácie Kvapka Nádeje na vybudovanie Detského stacionára Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP v Banskej Bystrici.
01.12.2022
Čítať viac o Nadácia Allianz aj tento rok podporí detskú onkológiu
hands-grasping-a-steering-wheel

Poistenie elektromobilov

Počet elektrických áut na cestách nepretržite rastie. Tomuto trendu prispôsobujú poisťovne svoje produkty týkajúce sa poistenia automobilov. Poistovne.sk zisťovali, v čom je poistenie elektromobilov špecifické a aké extra služby môžu motoristi očakávať.
28.11.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Poistenie elektromobilov
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí. Informovala o tom hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne, a to k 1. januáru kalendárneho roka.
23.11.2022
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk