Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Mám problémy so zubami a zubár, ktorého som si vybral nie je zmluvný lekár mojej zdravotnej poisťovne. Ako mám postupovať pri žiadosti o preplatenie úkonov? Treba žiadať súhlas poisťovne pred každou návštevou? A ešte ma zaujíma, ako mám žiadať poisťovňu, keď vopred neviem, čo všetko mi zubár bude robiť. Ďakujem za radu.
 

Odpoveď:
Union zdravotná poisťovňa podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré Union zdravotná poisťovňa určila a zverejnila na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke, a ak s poskytnutím príspevku súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Vo väčšine prípadov sa schvaľuje žiadosť na konkrétnu návštevu zubného lekára, v prípade pokračujúcej liečby je možné schváliť celý liečebný proces aj na jednu žiadosť.

Potrebný rozsah liečby indikuje ošetrujúci zubný lekár, ktorý zároveň aj vypĺňa druhú stranu žiadosti, kde sú uvedené budúce realizované výkony. Poistenec je od tejto potreby oslobodený a vypĺňa iba prvú stranu žiadosti s potrebnými osobnými údajmi.
Odpovedal: Matej Neumann (05.09.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk