Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Zaujíma ma, ako často sa mení zoznam výkonov, ktoré sú hradené z prostriedkov verejného zdravotníctva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Súčasný katalóg výkonov má viac ako 20 rokov. Nezodpovedá vývoju v medicíne ani vývoju v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Katalóg je potrebné aktualizovať a ďalšia aktualizácia by mala prebiehať na pravidelnej – každoročnej báze.
Odpovedal: Matej Štepianský (22.09.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk