Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, existuje šanca, že by strojček na zuby pre dospelého hradila poisťovňa, alebo si celú liečbu u čelustného ortopéda financuje poistenec sám? Nejedná sa o rázštep pery, ale skôr estetickú korekciu. Ďakujem.

Odpoveď:
Plne alebo čiastočne uhrádzaná je liečba individuálne zhotovovaným čeľustnoortopedickým snímateľným aparátom alebo individuálne zhotovovaným čeľustnoortopedickým fixným aparátom jedenkrát do dovŕšenia 18. roku veku poistenca. Komplexná čeľustnoortopedická liečba na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza opakovane. Opakovaná liečba sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, ak poistenec z iného ako vážneho zdravotného dôvodu neprerušil liečbu na viac ako šesť mesiacov. Pri recidíve čeľustnoortopedickej anomálie, ktorá je medicínsky odôvodnená, sa uhrádza aj pokračovanie pôvodnej liečby, po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom. Úhrada čeľustnoortopedickej liečby nad 18 rokov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia cez zdravotnú poisťovňu môže pokračovať iba v prípade udelenia výnimky na základe vážneho zdravotného stavu a zdôvodnenia
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (14.04.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk