Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Prosím vás, aké očkovania uhrádzate pre deti?

Odpoveď:
Na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzame očkovanie v súlade s platným očkovacím kalendárom. Zároveň našim poistencom ponúkame benefit vo forme príspevku na vybrané očkovacie látky – napríklad očkovanie proti infekcii HPV, ktorá spôsobuje rakovinu krčka maternice, očkovanie proti pneumokokom, očkovanie proti ovčím kiahňam, očkovanie proti hepatitíde typu A+B, očkovanie proti hepatitíde typu A, očkovanie proti chrípke, očkovanie proti meningokokom a očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (05.04.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk