Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, prepláca zdravotná poisťovňa dentálnu hygienu? Ďakujem.

Odpoveď:
Každý poistenec má dvakrát do roka nárok na úhradu odstránenia zubného kameňa alebo zubného povlaku zo strany zdravotnej poisťovne. Úhrada je od 3,81€ do maximálne 22,86€ za všetky zuby. (Počíta sa po sextantoch, to znamená max. 6x3,81€). Nie všetci poistenci potrebujú riešiť všetky sextanty. Táto suma zahŕňa štandardné materiály bez použitia ultrazvuku alebo AifFlow, príp. iných nadštandardných súčastí. Dentálna hygiena je hradená v rovnakom rozsahu.

V prípade, že navštevuje zmluvného zubného lekára, nie je potrebné robiť nič, úhrada zo zdravotnej poisťovne bude uhradená ošetrujúcemu lekárovi. Ak plánujete navštíviť nezmluvného zubného lekára, je možnosť si dopredu požiadať o schválenie následnej refundácie časti nákladov spojených s ošetrením. V takom prípade Vám budú financie, ktoré by boli hradené zubnému lekárovi spätne refundované a zasielané na Vami zadaný bankový účet. Podmienkou následnej refundácie je Vami i lekárom vyplnené tlačivo doručené do zdravotnej poisťovne minimálne 30 dní pred výkonom. Tlačivo žiadosti spolu s podmienkami refundácie nájdete na www.union.sk, "Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti", http://www.union.sk/osetrenie-u- nezmluvneho-lekara. Na jedno tlačivo je možné napísať viacero výkonov, napr. všetky, ktoré sa budú realizovať v priebehu celého roka. Po schválení žiadosti môžete ísť na ošetrenie. Následne po zaslaní zaplatených príjmových pokladničných dokladov, Vám zrefundujeme vopred schválenú sumu prislúchajúcu k výkonu. Nie je možné refundovať výkony, ktoré boli urobené pred schválením výšky refundovateľnej sumy. Ak pracuje dentálna hygienička sama, t.j. nie je zamestnaná o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, preplatenie nie je možné.
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (20.03.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk