Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň, mám 55 rokov, v 2. pilieri som od r. 2005, momentálne mám hrubý príjem 975 eur, predpoklad nárastu príjmu do budúcnosti je cca 5% ročne, do dôchodku mám ísť v r. 2022. Doteraz mám v 2. pilieri nasporených cca 7200 eur. Vzhľadom na vek a výšku príjmu mi soc. poisťovňa odporúča vystúpiť z 2. piliera. Prosím o radu, ako sa mám zachovať... Ďakujem.

Odpoveď:
Vzhľadom na výšku Vášho príjmu, ktorá je nad úrovňou priemernej mzdy a to, že ste do 2. piliera zapojený už 10 rokov s predpokladom ďalšieho sporenia v trvaní minimálne 7 rokov, odporúčam v 2. pilieri zotrvať. Zabezpečíte si tak príjem v starobe z dvoch zdrojov – dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte. Sporenie v 2. pilieri ponúka aj ďalšie výhody, najmä osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov. Zároveň Vám v závislosti od Vášho vzťahu k riziku odporúčam v rámci zákonných možností vhodne rozložiť svoje úspory v dôchodkových fondoch. V negarantovaných dôchodkových fondoch je v dlhodobom horizonte predpoklad vyššieho zhodnotenia ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no zároveň musíte akceptovať aj vyššiu mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Odpovedal: Vladimír Baláž (17.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk