Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Mám 42 rokov a som v druhom pilieri od roku 2006. Môj mesačný príjem je nadštandardný. Žiaľ, pred 2 rokmi mi bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba, s dĺžkou dožitia max. 3-4 roky. Je v takomto prípade lepšie i naďalej zostať v druhom pilieri? Ako je to s vyplatením nasporenej sumy v prípade úmrtia? Bude sa nasporená suma vyplácať jednorázovo alebo v podobe mesačných splátok? Aká bude výška týchto splátok a po akú dobu sa budú vyplácať? Keďže nemám manželku ani deti je treba určiť komu sa bude nasporená suma vyplácať alebo existuje na to nejaký právny predpis?  

Odpoveď:
Sporenie v druhom pilieri je dediteľné v plnej výške nasporenej sumy vo fáze sporenia. V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo dodatočnou zmenou si môže sporiteľ určiť pozostalé osoby – fyzické alebo právnické. Tieto osoby sú uprednostnené pred dedičským konaním a majú nárok na podiel, ktorý určil sporiteľ. Poberateľ má dve možnosti ako bude čerpať prostriedky. Má možnosť si ich preposlať na svoj osobný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento má alebo mu môžu byť tieto prostriedky vyplatené jednorázovo vo výške jeho určeného podielu.
V prípade ak sporiteľ neurčí pozostalé osoby alebo týchto niet, stáva sa hodnota účtu predmetom dedičského konania. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (13.03.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk