Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Ak sa nedožijem vyplatenie všetkých nasporených peňazí v podobe anuity zdedia zvyšok moje deti alebo to prepadne v prospech Dss? 

Odpoveď:
Treba rozlišovať dva faktory. Budúci dôchodok môže byť vyplácaní v podobe doživotnej anuity zo životnej poisťovne a v prípade ak na to bude mať sporiteľ nárok časť dôchodku môže byť vyplácaná vo forme programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Pri zakúpení doživotného dôchodku sú potrebné finančné prostriedky prevedené do životnej poisťovne a nie sú naďalej na osobnom účte v príslušnej správcovskej spoločnosti. Pri podpise zmluvy so životnou poisťovňou je možné dohodnúť si pozostalostné krytie. Zároveň pri doživotnom dôchodku platí tzv. 7 ročná garancia, čo znamená, že ak poberateľ dôchodku zomrie v priebehu prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá nebola vyplatené za toto obdobie sa vyplatí oprávnenej osobe alebo ak takejto osoby niet sa stane predmetom dedenia.
V prípade výplaty programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba podľa zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ak tejto osoby niet je nevyplatená suma predmetom dedenia. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (27.02.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk