Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

V tomto roku začala platiť anuitná novela 2.piliera z minulého roka. Aké zmeny priniesla pre sporiteľov? 

Odpoveď:
Zásadné zmeny priniesla v oblasti čerpania dôchodku z tohto sporenia a presne stanovila podmienky pre jeho nárok. Zmena bola napríklad v povinnej dobe sporenia, ktorá sa práve touto anuitnou novelou zrušila a dôraz sa kladie už iba na dosiahnutie dôchodkového veku.
Ak by sme mali spomenúť ešte jednu zmenu, ku ktorej došlo tak by to bola oblasť dedenia nasporenej sumy z osobného účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pred zmenou zákona, ak sporiteľ nemal určenú pozostalú osobu, tak pred dedičským konaním bol stanovený okruh dedičov, ktorí mali prednosť pred dedičským konaním. Zmenou zákona bol okruh dedičov zrušený a od tohto roka ak si sporiteľ na zmluve neurčí poberateľa, hodnota osobného účtu je predmetom dedičského konania. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (10.02.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk