Sociálna poisťovňa vykázala ku koncu júna prebytok 444,2 mil. eur12.09.2017 (11:00)

Bez zohľadnenia prebytku z roku 2016 by Sociálna poisťovňa vykázala za šesť mesiacov tohto roka deficit 84,9 mil. eur.Sociálna poisťovňa (SP) ukončila prvý polrok tohto roka s prebytkom 444,2 mil. eur. Poisťovňa pritom dostala zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 250,5 mil. eur a 529,1 mil. eur predstavuje prebytok poisťovne za rok 2016. Ako sa uvádza v správe o hospodárení poisťovne za január až jún tohto roka, bez zohľadnenia prebytku za vlaňajšok by SP vykázala ku koncu júna deficit 84,9 mil. eur.

ZÍSKAJTE BONUS AŽ 999 EUR

Celkové príjmy SP za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli 3,75 mld. eur. Od ekonomicky aktívnych osôb poisťovňa dostala 3,25 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 70,3 mil. eur. O 4,9 mil. eur viac poisťovňa za január až jún v porovnaní s plánom získala z dlžného poistného, keď vybrala od dlžníkov 114,1 mil. eur. Na sankciách pritom poisťovňa zinkasovala 9,5 mil. eur. Oproti plánovanej sume je to o 987 tis. eur menej.

Výdavky poisťovne za šesť mesiacov tohto roka predstavovali 3,83 mld. eur, čo je v porovnaní s plánom viac o 20,4 mil. eur. Postaral sa o to najmä základný fond nemocenského poistenia, ktorého výdavky boli vyššie o 15,8 mil. eur, keď dosiahli 282,5 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky zaznamenala poisťovňa aj vo fonde poistenia v nezamestnanosti. Výdavky tohto fondu predstavovali takmer 83,7 mil. eur, čo bolo oproti rozpočtovanej sume viac o 9 mil. eur. Fond starobného poistenia vykázal za január až jún výdavky v sume vyše 2,9 mld. eur, oproti plánu to bolo menej o 3,4 mil. eur. O 156 tis. eur boli oproti rozpočtu vyššie výdavky fondu invalidného poistenia, ktoré dosiahli 468,8 mil. eur.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy