Otázka:
31.05.2017 - Je možné preniesť životnú poistku do inej poisťovne? Ak nie, dáva zmysel pôvodnú poistku vypovedať a uzavrieť novú, ak je táto výhodnejšia?
Odpoveď:
01.06.2017 - Presun zmluvy životného poistenia medzi poisťovňami nie je možný. Je možné iba zrušiť svoje pôvodné poistenie. Poisťovňa vyplatí poistenému odkupnú hodnotu z rezervotvornej časti. Klient si následne môže uzatvoriť nové poistenie. Pri zmluvách životného poistenia s rezervotvornou zložkou však neodporúčame ukončenie poistenia skôr, ako je dohodnutá poistná doba. Vždy je možnosť robiť rôzne zmeny v existujúcej zmluve, najmä v pripoisteniach, a tým pružne reagovať na aktuálne potreby a požiadavky klienta. Životné poistky sú šité na mieru každého klienta v závislosti od jeho potrieb, preto odporúčame poradiť sa s odborníkmi pri zmene životnej situácie.
Sponzorované odkazy