Union poisťovňa s polročným poistným 24,7 mil. eur19.09.2016 (10:30)

V medziročnom porovnaní je to nárast o 9,8 %.Union poisťovňa dosiahla v prvom polroku celkové hrubé predpísané poistné na úrovni 24,7 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou, v medziročnom porovnaní je to nárast o 9,8 %. V neživotnom poistení evidovala firma nárast poistného o 12,7 % na 19,2 mil. eur, a to najmä vďaka vyššiemu objemu v poistení motorových vozidiel a aktívnom zaistení. Hrubé predpísané poistné v životnom poistení dosiahlo 5,6 mil. eur pri raste o 1,1 percenta.
 

16 07 tipsport


Medzi hlavné udalosti tohto roka firma zaradila vyššie poistné udalosti nad 100 tis. eur, a to v poistení majetku a v poistení zodpovednosti dopravcu za škodu. Pre vysokú poistnú udalosť Union poisťovňa vykázala v prvom polroku stratu v objeme 1,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,1 mil. eur.

Spoločnosť chce v najbližších rokoch výraznejšie posilniť rast v jednotlivých strategických druhoch a segmentoch poistenia. Ako významné rastové oblasti naďalej vníma on-line poistenie a digitalizáciu predajných a vnútorných procesov. Firma očakáva v tomto roku dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku.

Poisťovňa Union vznikla v roku 1992. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. V roku 1997 sa jej majoritným akcionárom stala poisťovacia skupina Eureko, ktorá od roku 2012 pôsobí pod značkou Achmea. Jej 100-percentnou dcérskou spoločnosťou je aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá na Slovensku vznikla v roku 2006.


Zdroj: SITA,


Sponzorované odkazy