Peniaze v poisťovniach nie sú chránené ako v bankeAutor: Andrej Dorič
27.02.2012 (07:00)

Na POISTOVNE.sk sa obrátil čitateľ, ktorý sa zaujímal o to či sú jeho peniaze (vklady) v poisťovni chránene Zákonom o ochrane vkladov, poprípade iným zákonom. Výsledok je prekvapujúci. 

Vklady v poisťovniach nie sú chránené zákonom o ochrane vkladov, pretože ten sa vzťahuje výlučne na bankový sektor. Ale istá ochrana vášho poistného existuje v zákone č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Ten hovorí o tom kto môže vykonávať poisťovacie služby. Tiež sa v ňom píše, že povolenie na podnikanie udeľuje Národná banka Slovenska, takže hocikto to vykonávať nemôže. Navyše centrálna banka neskôr na poisťovne aj dohliada či podnikajú v rámci zákona.

Rezervy pre istotu
Poisťovňa je podľa tohto zákona povinná si vytvárať aj technické rezervy na rôzne riziká. “Poistné platené klientmi je investované do tzv. technických rezerv, ktorých dostatočnosť je prísne kontrolovaná na pravidelnej báze Národnou bankou Slovenska. Takáto forma kontroly v iných sektoroch nie je,” dodáva Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne. Zaplatené poistné v životnom poistení poisťovni však podľa hovorkyne AXA poisťovne Jany Janičovej Tarčákovej nie je chránené zákonom o ochrane vkladov.

Môžete aj prerobiť
Keďže vklady na životnom poistení nie sú chránené je na mieste otázka či na kapitálovom alebo investičnom životnom poistení môžete z krátkodobého hľadiska aj prerobiť. Dušan Quis tvrdí, že ak zrušíte kapitálové, alebo investičné životné poistenie v prvých rokoch trvania zmluvy, môžete na tom prerobiť. „Na začiatku poistenia je vytvorená len malá odkupná hodnota, preto klient dostane naspäť menej ako do poistenia vložil. Na konci poistnej doby už nie, pretože pri kapitálovom životnom poistení je garantovaná technická úroková miera a bežným pravidlom býva, že klient dostane aj tzv. podiel na zisku, o ktorý sa mu vyplatená poistná suma zvýši,“ vysvetľuje riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Investovať je riziko
V prípade investičného životného poistenia je riziko straty aj v neskorších rokoch trvania zmluvy. Výnos je totiž naviazaný na výkonnosť podielových fondov. „Tá je kolísavá a môže sa stať, že na konci poistnej doby, bude hodnota podielových jednotiek aktuálne na nízkej úrovni a klient dostane naspäť menej ako do poistenia vložil,“ dodáva Quis. Tarčáková z AXA doplňuje, že ich poisťovňa striktne radí klientom, aby zo zmlúv investičného životného poistenia odkupovali len v prípade kladného zhodnotenia investície. „Výnimku môže tvoriť investičné životné poistenie s garantovaným zhodnotením kde poisťovateľ garantuje zhodnotenie bez ohľadu na vývoj na finančnom trhu,“ dodáva hovorkyňa AXA poisťovne.

Pri investičnom poistení však môžete zarobiť viac ako pri kapitálovom, ak sa bude podielovým fondom dariť. „Pri investičnom životnom poistení je potrebné si uvedomiť, že riziko straty nesie klient. Riziko je však minimalizované dlhodobosťou a obzvlášť pravidelnosťou investícií,“ vysvetľuje riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Na kapitále po čase isto zarobíte
Na rozdiel od rizikového investičného životného poistenia kapitálové životné poistenie je zhodnocované technickou úrokovou mierou platnou na celú poistnú dobu. Táto miera je garantovaná. „Čiže pri skončení poistnej doby sa vyplatí vopred presne dohodnutá poistná suma pre prípad dožitia. V tomto prípade nemôže klient prerobiť,“ dodáva Quis.

Pozrite si tiež:
Životné poistenie môže niekedy zarobiť viac ako termínovaný vklad 
V životnom poistenie rastie počet pripoistení 
K životnému poisteniu môžete peniaze prihodiť, aj odobrať
Životné poistenie
Investičné životné poistenie

 
Zdroj: poistovne,


Sponzorované odkazy