Životné poistenie stále nemá mnoho detí

V nedávnom článku sme sa pozreli na to, aké sú výhody poistenia detí a kedy sa toto poistenie môže zísť; to sa takisto týka aj rodičov. Čo myslíte, koľko detí je poistených?
Na životné poistenie detí sme si ešte tak úplne nezvykli. Podľa prieskumu* až 51 % detí na Slovensku nemá uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia. Väčšina opýtaných pritom od detského poistenia očakáva vyplatenie odškodného v prípade úrazu, finančnú kompenzáciu za pobyt dieťaťa v nemocnici, trvalých následkov po úraze či kritických chorôb.

Málo informácií či nedostatok peňazí

Rodičia, ktorí svojmu dieťaťu uzavreli životné poistenie, tak urobili najčastejšie hneď po narodení, resp. do prvého roku života, alebo pri nástupe do školy. „Z výsledkov prieskumu vyplýva, že viac ako polovica respondentov (54 %), ktorí doposiaľ svojim deťom detské životné poistenie neuzavreli, o jeho uzavretí uvažuje,“ uviedla Mária Harvaníková zo spoločnosti PRO Business Solutions. Štvrtina z nich poistenie dieťaťu neuzavrela preto, že nemá dostatok peňazí. „To, čo nás prekvapilo, je, že až šestina týchto rodičov o poistení dieťaťa vôbec doteraz nerozmýšľala, 13 % rodičov uviedlo, že nemá dostatok informácií a 7 % že im nikto doteraz detské poistenie neponúkol,“ dodala. Pritom takmer dve tretiny rodičov (62 %), ktorých deti nemajú uzatvorené poistenie, nemá deti nijako finančne zabezpečené. Naopak, približne tri štvrtiny rodičov, ktorí svojim deťom uzatvorili životné poistenie, majú sami uzatvorenú životnú poistku.

Poistiť dieťa k sebe či seba k dieťaťu?

Určite odporúčame, aby rodičia mysleli na ochranu a zabezpečenie svojich detí a poistili aj seba pre prípad neočakávaných životných situácií, ako smrť, invalidita, úraz,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz-SP s tým, že u nich je možné na jednej poistnej zmluve poistiť okrem dieťaťa aj jeho rodiča či starého rodiča, aby bolo dieťa zabezpečené a chránené v každej situácii. Aj podľa Beaty Lipšicovej, PR konzultantky poisťovne UNIQA, je v ich produkte určenom priamo pre deti kombinácia poistenia a pripoistení jedného dieťaťa a dospelého vytvorená s cieľom zabezpečiť dieťa – pri úmrtí alebo invalidite dospelého poisteného, v prípade úrazu alebo choroby dieťaťa a s výplatou dojednanej sumy na konci poistenia. „Poistná zmluva, a teda aj poistné krytie pre dieťa poisteného.“

Podľa Moniky Majerčíkovej, vedúcej komunikácie poisťovne Generali, poistenie dieťaťa poskytuje finančnú pomoc v prípade, že sa stane niečo rodičovi (napríklad dlhodobá práceneschopnosť či smrť) v podobe sirotského dôchodku alebo oslobodenia od platenia poistného. To, či rodičia poistia seba a k sebe dopoistia dieťa, alebo naopak, je u nich v zásade jedno.

Vyplatené sumy sa môžu pohybovať v stovkách, tisícoch či desiatkach tisícov eur. „Najvyššia vyplatená suma za úraz v tomto roku bola 12 000 eur. Išlo o zlomeninu dolnej časti hornej končatiny, teda zápästia. Úraz sa stal pri skateboardingu,“ hovorí Blanka Hatalová, členka predstavenstva Komunálnej poisťovne.

*Reprezentatívny prieskum realizovala spoločnosť PRO Business Solutions pre Komunálnu poisťovňu.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk