Životné poistenie Perspektiv (investičné)

Životné poistenie Perspektiv spája poistnú ochranu a jednorazovú investíciu. Je to investičné životné poistenie.
Je vhodné pre všetkých vo veku od 18 do 91 rokov.

O poistení

  • poistenie pre prípad dožitia alebo smrti
  • investičné životné poistenie bez zisťovania zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy
  • poistenie pre prípad smrti následkom dopravnej nehody s plnením vo výške 75 % z jednorazového poistného
  • poistenie sa platí jednorazovo.

Vyberáme z banky.sk