Zahraničné cestovné poistenie GLOBAL


Komplexné cestovné poistenie od KOOPERATÍVY zahŕňa:
  • poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby v zahraničí
  • poistenie liečebných nákladov vzniknutých na základe teroristického útoku
  • poistenie trvalých následkov úrazu
  • poistenie smrti následkom úrazu
  • poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví
  • poistenie zodpovednosti za poškodenie, zničenie, krádež, lúpež batožiny
  • poistenie náhrady cestovných dokladov (v rámci batožiny)
  • poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou
Samozrejmosťou sú aj nonstop asistenčné služby.

Vyberáme z banky.sk