Vytopený byt a zatečené steny. Na čo má právo vinník a na čo poškodený? 2.časť

Vytopíte suseda. Samé neprijemnosti. Má zatečené steny, koberec aj nábytok. Čo bude nasledovať? Môže si sused sám určiť škodu a vymáhať ju od vás, ak vás ani nikoho z poisťovne nechce vpustiť do bytu? Máte právo sa ponúknuť, že mu byt vymaľujete, alebo môže žiadať profesionálneho maliara? Dnes sa pozrieme na takúto situáciu.


Vinník je povinný škodu nahradiť, alebo dať veci do pôvodného stavu


Vytopiť byt susedovi nie je nič príjemné, no stáva sa. Ako postupovať vo vyššie popísanej situácii? „Vinník je v zmysle Občianskeho zákonníka povinný vzniknutú škodu nahradiť, respektíve poškodenú vec dať do pôvodného stavu. To znamená, že ak je ochotný steny vymaľovať a dať zničené veci do pôvodného stavu, v akom boli predtým (očistiť koberce, vysušiť nábytok), poškodený by mu to mal umožniť,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz. „Pokiaľ je majetok zničený a nepoužiteľný (vyduté skrine, parkety...), vinník je taktiež povinný tieto veci nahradiť,“ hovorí ďalej s tým, že pokiaľ je nehnuteľnosť a domácnosť poistená, škodu vyčísli poisťovňa na základe obhliadky. Ak ani vinník ani poškodený poistku nemá, poškodený si zničený majetok môže vymáhať v občiansko-právnom konaní.


>> Finančná poradňa - poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Pošlite otázku.<<Dá sa uznať nárok na odškodnenie bez umožnenia obhliadky?


Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, musí byť vznik škody preukázaný, škoda sa preukazuje spravidla obhliadkou. „Pokiaľ by poškodený sused neumožnil ani na požiadanie poisťovne obhliadku poškodenia, poisťovňa by s veľkou pravdepodobnosťou neuznala nárok na odškodnenie,“ vysvetľuje s tým, že úspešnosť vymáhania náhrady škody priamo od škodcu, ak poškodený neumožnil obhliadku ani škodcovi a ani poisťovni, by v takom prípade závisela až od rozhodnutia súdu, na ktorý by sa musel poškodený obrátiť. „Teoreticky je možné, že by súd rozhodol aj na základe potvrdenia príčiny a rozsahu škody zo strany nezávislého znalca.“

Lista Odporucame

Ako sa uhrádza škoda?


Škoda sa spravidla uhrádza v peniazoch. Ak o to poškodený požiada a je to možné, dá škodu odstrániť aj uvedením do stavu pred vznikom škody, škodca takýto spôsob nemôže ale poškodenému nanútiť. „To znamená, že poškodený môže odmietnuť odstránenie škody vymaľovaním, ktoré by navrhol a chcel zrealizovať priamo škodca,“ dodáva Illášová.

lista Neprehliadnite Podľa Kataríny Kukurovej, špecialistky externej a internej komunikácie poisťovne Generali, má sused (v tomto prípade poškodený) nárok na náhradu skutočnej škody, ktorá mu vznikla. „Rozsah poškodenia musí preukázať, teda štandardne je vykonaná obhliadka technikom poisťovne, ktorý zdokumentuje rozsah poškodenia,“ vysvetľuje s tým, že ak by poškodený odmietol obhliadku poisťovňou škodcu, musí svoj nárok na náhradu preukázať iným spôsobom. Napríklad obhliadkou vykonanou poisťovňou zo svojho majetkového poistenia. Môže sa sused, ktorý poškodeného vytopil, podujať sám na vymaľovanie a môže poškodený žiadať profesionálneho maliara? „Poškodený má nárok, aby bola poškodená vec uvedená do pôvodného stavu. Spôsob odstránenia škody si poškodený môže určiť sám. Má však nárok iba na primerané a účelne vynaložené náklady.“

Pri takejto udalosti môžu nastať rôzne situácie. Ako ich riešiť? Podľa Kataríny Kukurovej takto:

Ani jedna strana nemá poistku
Škodca zodpovedá za vzniknutú škodu, tým pádom si poškodený uplatní nárok na náhradu od škodcu. To znamená, že vzniknutú škodu bude musieť škodca zaplatiť poškodenému takpovediac „z vlastného vrecka“.

Ten, ktorý vytopil, má poistku
Ak má škodca uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú z bežného občianskeho života a poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú z vlastníctva nehnuteľnosti, náhrada škody susedovi je krytá z tohto poistenia.

Vytopený sused má poistku
Ak má uzatvorené poistenie majetku sused, uplatní si nárok na náhradu z vlastného poistenia majetku. V prípade poskytnutia náhrady škody poisťovňou poškodenému si poisťovňa uplatní u škodcu regresnú náhradu vo výške poskytnutého plnenia.

Vyberáme z poistovne.sk

holiday-suitcase

Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov

Poistovne.sk sa pozreli nato, koľko zaplatíte za cestovné poistenie a čo za to dostanete. Poistky sa líšia aj v cene aj vo výške poistného krytia.
30.06.2022 | redakcia
Čítať viac o Cestovné poistenie do Chorvátska - aktuálne porovnanie cien aj poistných limitov
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!

Desiatky až stovky tisíc liekov, ktoré predpíšu lekári pacientom na vysoký krvný tlak, zostávajú nevybraté v lekárni. Dôvera eviduje okolo  60-tisíc nevyzdvihnutých liekov za rok.
29.06.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zdravotné poisťovne varujú: Stovky tisíc liekov na vysoký tlak ostáva v lekárňach nevyzdvihnutých!
two-people-in-a-car-look-at-a-map-while-smiling

Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Po dvoch rokoch poznačených pandémiou, nás zrejme konečne čaká dovolenková sezóna bez väčších obmedzení. Viacerí Slováci uprednostňujú pri ceste do obľúbených dovolenkových destinácií, ako sú Chorvátsko či Taliansko, presun vlastným autom. Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila viacero odporúčaní, ktoré majú pomôcť, aby jazda autom na dovolenku bola bezpečná a bezproblémová.
29.06.2022
Čítať viac o Allianz radí ako bezpečne cestovať autom na dovolenku

Vyberáme z banky.sk