V ktorých situáciach vám pomôže poistenie storna?

Poistenie storna býva súčasťou cestovného poistenia. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám poisťovňa stornovaný zájazd preplatí, aj na prípady, kedy peniaze späť nedostanete.

Pani Mária si vo februári si zakúpila letnú dovolenku, aby využila zľavu v cestovnej kancelárii. A týždeň pred odjazdom, ako na potvoru ju hospitalizovali s akútnym zápalom žlčníka. Dovolenka za stovky eur je v keli. Čo teraz? Nemusí byť všetko stratené, ak pri objednávaní zájazdu myslela na "zadné dvierka" a v rámci cestovného poistenia si zakúpila aj poistenie storno poplatkov.
 

Kedy poisťovňa uzná zrušenie cesty ako poistnú udalosť

Poistenie storna sa vzťahuje na storno poplatky (pokutu), ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia dovolenky cestovná kancelária, letecká spoločnosť či ubytovacie zariadenie. Inými slovami, ak už za zájazd zaplatíte, peniaze vám už nevrátia. Respektíve vrátia len časť zo zaplatenej sumy. Takto môžete prísť o stovky až tisíce eur. Čo vám nevráti späť cestovná kancelária, môže vám vrátiť poisťovňa. Ak máte poistené storno poplatky. Aj poistenie storna má svoje pravidlá a poisťovňa vo svojich poistných podmienkach presne vymedzuje dôvody, kvôli ktorým klient môže cestu zrušiť a má nárok na poistné plnenie:
 • vážne akútne ochorenie / úraz, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba, či spolucestujúci, ktoré si vyžiadali pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu
 • smrť poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho
 • značná škoda na majetku poisteného, ktorá bola spôsobená živelnou udalosťou, či trestným činom, ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na zájazd
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na zájazd
 • doručenie predvolania na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania zájazdu
 • tehotenstvo poistenej, ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe
Medzi ďalšie dôvody zrušenia cesty, ktoré vám poisťovňa uzná sú náhla strata zamestnania (výpoveď), rozvodové konanie, neudelenie víz, oficiálne vyhlásenie a odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí necestovať do krajiny z dôvodu teroristických útokov, či občianskych nepokojov.

Medzi poisťovňami existujú rozdiely v tom, čo uznávajú ako poistnú udalosť, preto odporúčame naštudovať si poistné podmienky pred tým, ako uzavriete poistenie storno poplatkov.

Kedy poisťovňa zrušenie cesty nepovažuje za poistnú udalosť

Samozrejme, existuje aj kopec iných dôvodov, kvôli ktorým ľudia zrušia zakúpenú dovolenku, no poisťovňa im to ako poistnú udalosť neuzná. Toto sú typické výluky:
 • z dôvodu akútneho zhoršenia ochorenia, ktoré existovalo pred dátumom zakúpenia dovolenky
 • z dôvodu zámerne ukončeného tehotenstva
 • z dôvodu tehotenstva vrátane pôrodu
 • z dôvodu periodických kontrolných zdravotných vyšetrení či plánovaných zdravotných zákrokov
 • z dôvodu, že poistený pred odchodom na zájazd neabsolvoval povinné očkovanie
 • z dôvodu zhoršenia stavu poisteného pri chronických chorobách
 • z dôvodu straty alebo krádeže cestovných dokladov
Ak zrušíte zájazd len preto, lebo ste si rozmysleli že do Španielska ísť nechcete a radšej pocestujete do Anglicka, poisťovňa vám storno poplatky neuhradí.

Poistenie storna poplatkov je vhodné uzatvoriť pri zakúpení zájazdu, rovnako to platí aj pri kúpe leteniek.
 

Aké doklady je nutné predložiť poisťovni

Pokiaľ ste sa ocitli v situácii, že dovolenku musíte zrušiť z dôvodu, ktoré poisťovňa akceptuje, bude potrebné predložiť tieto doklady:
 • potvrdenie o zrušení (stornovaní) zájazdu
 • doklad o zaplatení zájazdu (príjmový doklad alebo výpis z banky)
 • storno faktúru a doklad preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku
 • lekársku správu
 • dokumenty preukazujúce vznik poistnej udalosti (pri škode na majetku)
Treba rátať s tým, že pri tomto poistení môžete mať spolučúčasť a teda že časť storno poplatkov predsalen budete musieť zaplatiť z vlastného.

V ďalšom článku sa pozrieme nato, ako je to s predčasným návratom z dovolenky.

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Vyberáme z banky.sk