Úrazové poistenie Plus

Chráni pred finančnou záťažou spôsobenou úrazom a jeho liečením, prípadne úmrtím poisteného.

Na výber máte z 3 balíkov poistenia: základný, rozšírený, komplexný. Líšia sa vo výške poistného plnenia i v rozsahu poistných rizík.

PABK-urazove

O poistení

  • dvojnásobné krytie smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody,
  • trvalé následky úrazu s rastúcim plnením až do výšky 50 000 €,
  • denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa vo výške 4 až 6 € za každý deň liečenia (pri liečbe dlhšej ako 2 týždne),
  • hospitalizácia následkom úrazu od 2. dňa pobytu v nemocnici vo výške 8 až 12 € za každý deň pobytu v nemocnici,
  • odškodné až do 200 € pri zlomeninách kostí,
  • odškodné až do 200 € pri popáleninách,
Poistenie je určené pre osoby od dovŕšenia 18 roku veku života až po vstupný vek 65 rokov.

Vyberáme z banky.sk