Tibor Bôrik

{if1} poradca predstavenstva, bývalý generálny riaditeľ, Union poisťovňa

Tibor Bôrik vyštudoval zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, špecializované na oblasť poisťovníctva. Po škole nastúpil do Slovenskej štátnej poisťovne, kde postupne dostal až na pozíciu asistenta generálneho riaditeľa. Neskôr pôsobil ako riaditeľ Slovenskej štátnej poisťovne pre zahraničné poistenie a riaditeľ tejto poisťovne pre Bratislavu. V roku 1992 zakladal Union poisťovňu. Dnes je predseda jej predstavenstva a generálny riaditeľ.

Vyberáme z banky.sk