Slovník pojmov

{list1}

Sprostredkovateľ poistenia

V poistení dojednáva poistenie v prospech istej poisťovne. V zahraničí vykonávajú niektoré brokerské firmy aj oceňovanie rizík, poradenskú činnosť, sami tvoria poistenia a ponúkajú ich poisťovniam, zastupujú poistených voči poisťovniam a podobne. Svoju činnosť vykonávajú za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom. V poslednom období u nás začínajú činnosť aj sprostredkovateľské organizácie a firmy. Najčastejšie sa používa pojem "maklér", alebo "sprostredkovateľ". Viď heslo "maklér", a "poistný maklér".

Vyberáme z banky.sk