Slovník pojmov

{list1}

Slovenská poisťovňa, a.s.

Poisťovňa so sídlom v Bratislave, vznikla 1.11.1991 zo Slovenskej poisťovne š.p. Pôvodná Slovenská štátna poisťovňa vznikla 1.1.1969 rozštiepením unitárnej Štátnej poisťovne (podľa zákona č. 82/1968 Zb.) na dve inštitúcie, a to Českú štátnu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu. V roku 1991 sa stala najprv štátnym podnikom, neskôr sa pretransformovala na akciovú spoločnosť. Je univerzálnou poisťovňou s takouto územnou a organizačnou štruktúrou: generálne riaditeľstvo, závody a pobočky.

Vyberáme z banky.sk