Skontrolujte si poistné zmluvy. Možno platíte zbytočne za niečo, čo nepotrebujete

Poistenie musí v prvom rade pokrývať vzniknuté škody. Hodnota majetku a aj príjem sa počas života menia a tomu treba prispôsobiť aj poistné zmluvy.

business-woman-with-laptop
Dobrým príkladom je životné poistenie, cez ktoré si môžete zabezpečiť príjem aj v ťažkej životnej situácii.Dobre nastavené životné postenie musí kompenzovať rozdiel medzi príjmom a prípadnou sociálnou dávkou v prípade zdravotných problémov alebo úmrtia poisteného. Ak takéto poistenie chýba, vzniká riziko straty celkového príjmu do rodinného rozpočtu, čo môže v najhorších prípadoch viesť až k strate strechy nad hlavou pri úvere na bývanie, keď klient nedokáže splácať hypotekárnu splátku. Strata príjmu v každom prípade zníži životný štandard a ohrozí všetky budúce plány,“ upozorňuje Peter Matovič, obchodný riaditeľ PARTNERS.

Odborníci na poistenie odporúčajú pravidelne prehodnocovať poistné zmluvy. Niektorí odborníci tvrdia, že ich treba prehodnotiť raz ročne, iní odporúčajú raz za 2-5 rokov. Tento interval závisí od toho, ako sa mení vaša ekonomická a rodinná situácia, a zároveň pri majetkovom poistení je ovplyvnený situáciou na trhu a infláciou. Ak sa v poistení nevyznáte, nebojte sa osloviť finančného poradcu, ktorý má prehľad o poistných produktoch na trhu.

Odborníka nebudete potrebovať pri neživotnom poistení, napríklad cestovnom poistení a PZP, kde existuje niekoľko porovnávačov, ktoré vám s výberom pomôžu.

Životné poistenie

Pri životnom poistení má mnoho ľudí v zmluvách nastavené krytie drobných rizík, kde poistený dostane niečo ako bolestné, ale vážne prípady, keď reálne prichádza o príjem, sú v krytí zahrnuté len minimálne. A keď sa tam už nachádzajú, tak často nesprávne definované. Štatisticky len v 4 % je príčinou invalidity úraz, zvyšných 96 % je zapríčinených ochorením. Napriek tomu sú väčšinou v zmluvách poistené trvalé následky úrazu. „Invalidita je jedným z rizík, ktoré najviac ohrozujú rodinný rozpočet, alebo teda príjem klienta, preto je potrebné jej krytie komplexne. Dobre nastavené životné poistenie zabezpečí náhradu príjmu v dostatočnej výške v prípade, ak bude mať poistenec zdravotné problémy a nebude schopný vykonávať zárobkovú činnosť.“

Neživotné poistenie

V prípade poistenia majetku sa poistné sumy nastavujú na aktuálnu hodnotu majetku. Poisťovne už viackrát vyzývali ľudí na aktualizáciu poistných zmlúv kvôli prudkému nárastu cien nehnuteľností, keď mnoho z nich ostalo podpoistených. Napríklad poistenie nehnuteľnosti, ktoré bolo uzatvorené pred dvomi rokmi a neobsahuje indexáciu poistnej sumy, je z dôvodu rastu cien nehnuteľností vo výške poistnej sumy nedostatočné. Takto poistená nehnuteľnosť je podpoistená.

KEDY JE POISTENIE ZBYTOČNÉ?

Životné poistenie

Ak ste nemuseli v prvom kroku vypísať zdravotný dotazník a skúmanie zdravotného stavu sa nahradilo len jednoduchým vyhlásením, či sa klient cíti zdravý. V tomto prípade je možné, že klient má diagnózu, pri ktorej by ho žiadna poisťovňa po zhodnotení zdravotného stavu nepoistila, a teda ak aj dôjde k poistnej udalosti, poistné plnenie bude zamietnuté z dôvodu zdravotného stavu, ktorý nastal už pred poistením.

Neživotné poistenie

Ak poistenie platíte, ale nevznikne vám nárok na plnenie. Toto môže nastať napríklad pri duplicitnom poistení majetku. Ako klient máte nárok na plnenie vždy len do výšky hodnoty majetku, preto je duplicita zbytočná. Navyše nárokovanie plnenia z oboch poistných zmlúv by mohlo byť označené za poistný podvod.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk