Skontrolujte si poistné zmluvy. Možno platíte zbytočne za niečo, čo nepotrebujete

Poistenie musí v prvom rade pokrývať vzniknuté škody. Hodnota majetku a aj príjem sa počas života menia a tomu treba prispôsobiť aj poistné zmluvy.

business-woman-with-laptop
Dobrým príkladom je životné poistenie, cez ktoré si môžete zabezpečiť príjem aj v ťažkej životnej situácii.Dobre nastavené životné postenie musí kompenzovať rozdiel medzi príjmom a prípadnou sociálnou dávkou v prípade zdravotných problémov alebo úmrtia poisteného. Ak takéto poistenie chýba, vzniká riziko straty celkového príjmu do rodinného rozpočtu, čo môže v najhorších prípadoch viesť až k strate strechy nad hlavou pri úvere na bývanie, keď klient nedokáže splácať hypotekárnu splátku. Strata príjmu v každom prípade zníži životný štandard a ohrozí všetky budúce plány,“ upozorňuje Peter Matovič, obchodný riaditeľ PARTNERS.

Odborníci na poistenie odporúčajú pravidelne prehodnocovať poistné zmluvy. Niektorí odborníci tvrdia, že ich treba prehodnotiť raz ročne, iní odporúčajú raz za 2-5 rokov. Tento interval závisí od toho, ako sa mení vaša ekonomická a rodinná situácia, a zároveň pri majetkovom poistení je ovplyvnený situáciou na trhu a infláciou. Ak sa v poistení nevyznáte, nebojte sa osloviť finančného poradcu, ktorý má prehľad o poistných produktoch na trhu.

Odborníka nebudete potrebovať pri neživotnom poistení, napríklad cestovnom poistení a PZP, kde existuje niekoľko porovnávačov, ktoré vám s výberom pomôžu.

Životné poistenie

Pri životnom poistení má mnoho ľudí v zmluvách nastavené krytie drobných rizík, kde poistený dostane niečo ako bolestné, ale vážne prípady, keď reálne prichádza o príjem, sú v krytí zahrnuté len minimálne. A keď sa tam už nachádzajú, tak často nesprávne definované. Štatisticky len v 4 % je príčinou invalidity úraz, zvyšných 96 % je zapríčinených ochorením. Napriek tomu sú väčšinou v zmluvách poistené trvalé následky úrazu. „Invalidita je jedným z rizík, ktoré najviac ohrozujú rodinný rozpočet, alebo teda príjem klienta, preto je potrebné jej krytie komplexne. Dobre nastavené životné poistenie zabezpečí náhradu príjmu v dostatočnej výške v prípade, ak bude mať poistenec zdravotné problémy a nebude schopný vykonávať zárobkovú činnosť.“

Neživotné poistenie

V prípade poistenia majetku sa poistné sumy nastavujú na aktuálnu hodnotu majetku. Poisťovne už viackrát vyzývali ľudí na aktualizáciu poistných zmlúv kvôli prudkému nárastu cien nehnuteľností, keď mnoho z nich ostalo podpoistených. Napríklad poistenie nehnuteľnosti, ktoré bolo uzatvorené pred dvomi rokmi a neobsahuje indexáciu poistnej sumy, je z dôvodu rastu cien nehnuteľností vo výške poistnej sumy nedostatočné. Takto poistená nehnuteľnosť je podpoistená.

KEDY JE POISTENIE ZBYTOČNÉ?

Životné poistenie

Ak ste nemuseli v prvom kroku vypísať zdravotný dotazník a skúmanie zdravotného stavu sa nahradilo len jednoduchým vyhlásením, či sa klient cíti zdravý. V tomto prípade je možné, že klient má diagnózu, pri ktorej by ho žiadna poisťovňa po zhodnotení zdravotného stavu nepoistila, a teda ak aj dôjde k poistnej udalosti, poistné plnenie bude zamietnuté z dôvodu zdravotného stavu, ktorý nastal už pred poistením.

Neživotné poistenie

Ak poistenie platíte, ale nevznikne vám nárok na plnenie. Toto môže nastať napríklad pri duplicitnom poistení majetku. Ako klient máte nárok na plnenie vždy len do výšky hodnoty majetku, preto je duplicita zbytočná. Navyše nárokovanie plnenia z oboch poistných zmlúv by mohlo byť označené za poistný podvod.

Vyberáme z poistovne.sk

53665

Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný

Koniec poisťovne Novis neznamená podľa analytikov to, že v jej krokoch pôjdu aj ďalšie komerčné poisťovne. Národná banka Slovenska v pondelok informovala, že vzala poisťovni Novis licenciu.
06.06.2023
Čítať viac o Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný
Narodna Banka Slovenska -001

NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s.
06.06.2023
Čítať viac o NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Viete, že asistenčné služby môžete využiť aj v iných prípadoch ako je škodová udalosť? Pozreli sme sa na situácie, kedy vám vedia pomôcť.
05.06.2023 | redakcia
Čítať viac o Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Vyberáme z banky.sk