Rizikové životné poistenie Wariabil

Wariabil je komplexné rizikové poistenie s vrátením časti poistného. Na výber máte 15 poistných rizík.
Poistiť si môžete:
  • Úmrtie
  • Invaliditu
  • Úraz
  • Chorobu
  • Dennú dávku odškodného počas PN alebo hospitalizácie a následnej rekonvalescencie
Pri vybranej kombinácii poistenia získate zdarma zdravotné asistenčné služby a druhý lekársky názor.

Vyberáme z banky.sk