Rizikové životné poistenie NN Protect (RZ5S)

Životné poistenie si môže uzatvoriť každý vo veku 0-70 rokov.
Minimálna dĺžka trvania poistenia je 5 rokov.
Bonus 40.000 eur v prípade smrti úrazom pri dopravnej nehode.
Na jednu poistnú zmluvu je možné poistiť celú rodinu (2 dospelí a až 10 detí vo veku 0-17 rokov).
Poistenie nemá investičnú zložku, je vhodné aj pre ľudí v strednom a vyššom veku.

Pripoistenia

  • Trvalé následky úrazu s progresiou
  • Pripoistenie invalidity
  • Pripoistenie kritických chorôb
  • Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti

Vyberáme z banky.sk